Dokumenty: 295

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 47/473/2017 z dnia 28 marca 2017 r., w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach. 2017-04-03 10:00:15
Uchwała Nr 46/472/2017 z dnia 28 marca 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą Nr XXIX/277/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r., w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. 2017-04-03 09:57:59
Uchwała Nr 45/471/2017 z dnia 28 marca 2017 r., w sprawie określenia szczegółowej klasyfikacji przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Oświęcimiu na rok 2017. 2017-04-03 08:59:20
Uchwała Nr 44/470/2017 z dnia 24 marca 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2017-03-31 12:12:24
Uchwała Nr 43/469/2017 z dnia 24 marca 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-03-31 12:10:24
Uchwała Nr 42-1/468/2017 z dnia 24 marca 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą nr 42/468/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-03-31 12:06:13
Uchwała Nr 42/468/2017 z dnia 24 marca 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-03-31 12:03:31
Uchwała Nr 41/467/2017 z dnia 24 marca 2017 r., w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2016 r. oraz informacji o stanie mienia Powiatu Oświęcimskiego wg stanu na dzień 31.12.2016 r. 2017-03-31 11:58:50
Uchwała Nr 40/466/2017 z dnia 24 marca 2017 r., w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2016 r. 2017-03-31 10:54:19
Uchwała Nr 39/465/2017 z dnia 24 marca 2017 r., w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia "Konkursu na najlepszy projekt materiału promocyjnego organizacji pozarządowej z terenu Powiatu Oświęcimskiego". 2017-03-28 13:39:59
Uchwała Nr 38/464/2017 z dnia 24 marca 2017 r., w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia "Konkursu na najlepszą inicjatywę realizowaną przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - KALEJDOSKOP INICJATYW". 2017-03-28 13:36:48
Uchwała Nr 37/463/2017 z dnia 20 marca 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-03-28 13:33:27
Uchwała Nr 36-1/462/2017 z dnia 20 marca 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą nr 36/462/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-03-28 13:31:12
Uchwała Nr 36/462/2017 z dnia 20 marca 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-03-28 13:23:13
Uchwała Nr 35/461/2017 z dnia 20 marca 2017 r., w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych w dziedzinie: rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych. 2017-03-23 10:09:23
Uchwała Nr 34/460/2017 z dnia 20 marca 2017 r., w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej w Kętach, obręb Wschód oznaczonej jako działka 3026/6 o powierzchni 0,5078 ha 2017-03-23 10:06:27
Uchwała Nr 33/459/2017 z dnia 14 marca 2017 r., w sprawie powołania komisji do spraw nagród za osiągnięcia sportowe. 2017-03-16 15:01:32
Uchwała Nr 32/458/2017 z dnia 14 marca 2017 r., w sprawie powołania komisji rozpatrującej i opiniującej wnioski o przyznanie stypendium sportowego za osiągnięte wyniki sportowe. 2017-03-16 14:59:25
Uchwała Nr 31/457/2017 z dnia 14 marca 2017 r., w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 2017-03-16 11:56:58
Uchwała Nr 30/456/2017 z dnia 14 marca 2017 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. 2017-03-16 11:53:53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe