Dokumenty: 295

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 66/492/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r., w sprawie nabycia działek nr 2006/1202 i 2006/379 położonych w Oświęcimiu, obręb Oświęcim w drodze zamiany za działki położone w Oświęcimiu nr 620/12 i 620/13 (obręb Oświęcim) oraz nr 368/18 (obręb Zaborze) stanowiące własność Powiatu Oświęcimskiego. 2017-04-27 13:51:24
Uchwała Nr 65/491/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r., w sprawie przyjęcia od Skarbu Państwa darowizny zabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr 2884/3 (obręb Oświęcim). 2017-04-27 13:49:21
Uchwała Nr 64/490/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu do reprezentowania Powiatu Oświęcimskiego w ramach procedury podpisania i realizacji wniosku o dofinansowanie, złożonego w ramach konkursu nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-002/16 na projekty mobilności ponadnarodowej pt. „Kompetencje wychowawcze przyszłości – edukacja alternatywna i doskonalenie zawodowe” o sygn. POWR.04.02.00-00-0006/16. 2017-04-27 13:45:30
Uchwała Nr 63/489/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r., w sprawie wprowadzenia do projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kęty na lata 2016-2023 zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja budynku wraz z terenem przyległym na potrzeby centrum usług administracyjno-socjalnych w Kętach". 2017-04-13 11:40:57
Uchwała Nr 62/488/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r., w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Oświęcim na lata 2016-2023. 2017-04-13 11:36:19
Uchwała Nr 61/487/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach. 2017-04-13 11:33:56
Uchwała Nr 60/486/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r., w sprawie zatrudnienia Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach. 2017-04-13 11:30:41
Uchwała Nr 59/485/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r., w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu - Pani Renacie Fijałkowskiej do reprezentowania Powiatu Oświęcimskiego w ramach procedury realizacji projektu w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. 2017-04-13 11:28:40
Uchwała Nr 58/484/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r., w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu przez jednostkę. 2017-04-13 11:22:24
Uchwała Nr 57/483/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-04-13 11:18:33
Uchwała Nr 56-1/482/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą nr 56/482/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-04-13 11:14:57
Uchwała Nr 56/482/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-04-13 11:11:11
Uchwała Nr 55/481/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r., w sprawie przyznania nagród finansowych oraz honorowych za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 2017-04-11 12:45:18
Uchwała Nr 54/480/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r., w sprawie przyznania nagród finansowych oraz honorowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej. 2017-04-11 12:42:51
Uchwała Nr 53/479/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r., w sprawie przyznania stypendiów sportowych za osiągnięte wyniki sportowe oraz określenia ich wysokości. 2017-04-11 12:40:17
Uchwała Nr 52/478/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r., w sprawie ustalenia założeń do organizacji roku szkolnego 2017/2018 i opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski. 2017-04-11 12:37:46
Uchwała Nr 51/477/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r., w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-04-11 12:34:50
Uchwała Nr 50/476/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r., w sprawie wydania opinii o przebiegu i zaliczeniu do kategorii dróg gminnych następujących dróg wewnętrznych na terenie miasta Oświęcim: ul. Willowa, ul. Partyzantów, ul. Ceglana, ul. Sadowa. 2017-04-11 12:32:03
Uchwała Nr 49/475/2017 z dnia 4 kwietnia 2017 r., w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Kęty na lata 2016-2023. 2017-04-11 12:29:36
Uchwała Nr 48/474/2017 z dnia 28 marca 2017 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach. 2017-04-03 10:03:54

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe