Dokumenty: 295

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 84/510/2017 z dnia 16 maja 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-05-23 14:28:52
Uchwała Nr 83/509/2017 z dnia 16 maja 2017 r., w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Oświęcimskiego dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku. 2017-05-22 11:49:01
Uchwała Nr 82/508/2017 z dnia 16 maja 2017 r., w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłaczenie z użytkowania odcinka drogi G510200K - ul. Odnoga w sołectwie Poręba Wielka w km od 1+245 do 2+096. 2017-05-22 11:46:18
Uchwała Nr 81/507/2017 z dnia 9 maja 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-05-15 11:48:20
Uchwała Nr 80-1/506/2017 z dnia 9 maja 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą Nr 80/506/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-05-15 11:46:16
Uchwała Nr 80/506/2017 z dnia 9 maja 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-05-15 11:41:09
Uchwała Nr 79/505/2017 z dnia 9 maja 2017 r., w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Oświęcimskiego. 2017-05-11 10:55:41
Uchwała Nr 78/504/2017 z dnia 9 maja 2017 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia umowy, której przedmiotem jest organizacja i obsługa Ośrodka Koordynacji Oceniania. 2017-05-11 10:52:46
Uchwała Nr 77/503/2017 z dnia 8 maja 2017 r., w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu, ul. Stanisławy Leszczyńskiej 8, 32-600 Oświęcim. 2017-05-11 10:50:10
Uchwała Nr 76/502/2017 z dnia 8 maja 2017 r., w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu. 2017-05-11 10:47:21
Uchwała Nr 75/501/2017 z dnia 8 maja 2017 r., w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu. 2017-05-11 10:45:30
Uchwała Nr 74/500/2017 z dnia 8 maja 2017 r., w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. por. Stefana Jasieńskiego w Oświęcimiu. 2017-05-11 10:43:26
Uchwała Nr 73/499/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą Nr XXX/294/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. 2017-05-08 10:14:04
Uchwała Nr 72/498/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2017-05-08 10:06:49
Uchwała Nr 71/497/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r., w sprawie powołania komisji oceniającej wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze Powiatu Oświęcimskiego. 2017-04-27 14:12:52
Uchwała Nr 70/496/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do zawarcia umowy, której przedmiotem jest organizacja i obsługa Ośrodka Koordynacji Oceniania. 2017-04-27 14:10:50
Uchwała Nr 69/495/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r., w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Polanka Wielka na lata 2016-2020. 2017-04-27 14:07:10
Uchwała Nr 68/494/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-04-27 14:04:38
Uchwała Nr 67-1/493/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą nr 67/493/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-04-27 14:01:40
Uchwała Nr 67/493/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-04-27 13:58:03

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe