Dokumenty: 295

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 73/499/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą Nr XXX/294/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. 2017-05-08 10:14:04
Uchwała Nr 1/427/2017 z dnia 10 stycznia 2017 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Renacie Fijałkowskiej – Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach, do reprezentowania Powiatu Oświęcimskiego w ramach procedury podpisania i realizacji wniosku o dofinansowanie, złożonego w ramach konkursu nr POWR.04.02.00-IŻ.00-00-002/16 na projekty mobilności ponadnarodowej osób bezpośrednio zaangażowanych w pracę z młodzieżą lub osobami młodymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym pt. „Kompetencje wychowawcze przyszłości – edukacja alternatywna i doskonalenie zawodowe” o sygnaturze WND-POWR.04.02.00-00-0006/16, w tym do składania wszelkich oświadczeń woli, podpisywania umów i dokumentów oraz dokonywania innych czynności koniecznych dla realizacji tego pełnomocnictwa. 2017-01-20 12:12:27
Uchwała Nr 10/436/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r., w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Oświęcimski za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. 2017-01-30 11:08:04
Uchwała Nr 100/526/2017 z dnia 30 maja 2017 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Jackowi Stochowi – Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu do podpisania oraz realizacji przedmiotu umów o przyznaniu dofinansowania w tamach projektu „Lokalny Animator Sportu”. 2017-06-02 10:17:27
Uchwała Nr 101/527/2017 z dnia 30 maja 2017 r., w sprawie pozbawienia stypendium sportowego zawodników Uczniowskiego Klubu Pływackiego „Unia” Oświęcim. 2017-06-02 10:19:10
Uchwała Nr 102/528/2017 z dnia 30 maja 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2017-06-06 14:44:30
Uchwała Nr 103/529/2017 z dnia 30 maja 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą Nr XXXI/306/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. 2017-06-06 14:54:48
Uchwała Nr 104-1/530/2017 z dnia 30 maja 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą nr 104/530/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-06-06 15:00:55
Uchwała Nr 104/530/2017 z dnia 30 maja 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-06-06 14:58:41
Uchwała Nr 105/531/2017 z dnia 30 maja 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-06-06 15:03:21
Uchwała Nr 106/532/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r., w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. St. Leszczyńskiej 8. 2017-06-06 15:07:28
Uchwała Nr 107/533/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r., w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu. 2017-06-06 15:11:58
Uchwała Nr 108/534/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r., w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu. 2017-06-06 15:15:08
Uchwała Nr 109/535/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r., w sprawie zaliczenia do kategorii drogi gminnej ulicy stanowiącej własność Gminy Chełmek zlokalizowanej na terenie osiedla "Nowe Miasto" tj. Aleja Parkowa w Chełmku o długości 0,255 km. 2017-06-09 12:25:04
Uchwała Nr 11/437/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r., w sprawie zaopiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Chełmek na lata 2016 - 2020. 2017-01-30 11:10:49
Uchwała Nr 110/536/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r., w sprawie ustalenia wykazu jednostek obsługujących zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będącymi emerytami lub pobierającymi nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. 2017-06-09 12:29:48
Uchwała Nr 111/537/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r., w sprawie obsługi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników administracji i obsługi będącymi emerytami i rencistami. 2017-06-09 12:32:52
Uchwała Nr 112/538/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r., w sprawie przekazania na złom materiałów pochodzących z rozbiórki. 2017-06-09 12:34:57
Uchwała Nr 113-1/539/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r., w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwała Nr 113/539/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 6 czerwca 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-06-14 11:57:25
Uchwała Nr 113/539/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r., w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-06-14 11:55:43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe