Dokumenty: 295

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 268/694/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. Uchwała Nr 268-1/694/2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą Nr 268/694/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2018-01-11 13:59:44
Uchwała Nr 267/693/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2018-01-05 11:15:46
Uchwała Nr 266/692/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2018-01-05 11:04:39
Uchwała Nr 265/691/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. Uchwała Nr 265-1/691/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą Nr 265/691/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2018-01-05 10:57:50
Uchwała Nr 264/690/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Dyrektorowi Powiatowych Zakładów Opiekuńczo – Leczniczych w Grojcu – Pani Marii Wilgus. 2018-01-05 10:45:05
Uchwała Nr 263/689/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu po zlikwidowanym Powiatowym Zespole Nr 8 Szkół Zawodowych Ogólnokształcących im. J. Kilińskiego w Chełmku do Fundacji im. Brata Alberta Warsztat Terapii Zajęciowej w Chełmku. 2018-01-05 10:41:41
Uchwała Nr 262/688/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa szczególnego Pani Bożenie Bryg – dyrektorowi Domu Dziecka im. K. Makuszyńskiego w Oświęcimiu do zawarcia w imieniu Domu Dziecka umowy darowizny z Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. a także do odbioru darowizny przyznanej na podstawie tej umowy. 2018-01-05 10:33:10
Uchwała Nr 261/687/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w uchwale Nr 45/471/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowej klasyfikacji przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Oświęcimiu na rok 2017. 2018-01-05 10:12:09
Uchwała Nr 260/686/2017 z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą Nr XXXIX/374/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. 2017-12-27 08:21:49
Uchwała Nr 259/685/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. Uchwała Nr 259-1/685/2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą Nr 259/685/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-12-19 08:00:51
Uchwała Nr 258/684/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2017-12-14 08:24:42
Uchwała Nr 257/683/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-12-14 08:24:00
Uchwała Nr 256/682/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. Uchwała Nr 256-1/682/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017 w związku z Uchwałą Nr 256/682/2017 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2017. 2017-12-14 08:23:08
Uchwała Nr 255/681/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w związku z przyznaną dotacją celową przez Ministra Edukacji Narodowej. 2017-12-13 12:07:37
Uchwała Nr 254/680/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z realizacją programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w związku z przyznaną dotacją celową przez Ministra Edukacji Narodowej. 2017-12-13 12:02:42
Uchwała Nr 253/679/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o akredytację projektów Wolontariat Europejski w ramach programu Erasmus+. 2017-12-13 11:56:01
Uchwała Nr 252/678/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie opinii do projektu „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Oświęcim na lata 2018 – 2020”. 2017-12-13 11:40:47
Uchwała Nr 251/677/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia darowizny działki nr 25/5 położonej w Głębowicach od Gminy Osiek. 2017-12-13 11:33:46
Uchwała Nr 250/676/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku. 2017-12-13 07:44:51
Uchwała Nr 249/675/2017 z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania sprzętu po zlikwidowanym Powiatowym Zespole Nr 8 Szkół Zawodowych Ogólnokształcących im. J. Kilińskiego w Chełmku do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Oświęcimiu. 2017-12-12 16:40:26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe