Dokumenty: 120

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XXXIX/381/2017 w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Trzebieńczyce, gmina Zator. 2017-12-21 14:55:49
Uchwała Nr XXXIX/380/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/175/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 kwietnia 2016 r. w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika, odwodnienia, przebudową zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku na odcinku od km 4+580 do km 6+590 w granicach istniejącego pasa drogowego”. 2017-12-21 14:53:25
Uchwała Nr XXXIX/379/2017 w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2018. 2017-12-21 14:50:34
Uchwała Nr XXXIX/378/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/280/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2017 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu. 2017-12-21 14:48:54
Uchwała Nr XXXIX/377/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/357/2017 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017. 2017-12-21 14:45:07
Uchwała Nr XXXIX/376/2017 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2018. 2017-12-21 14:42:54
Uchwała Nr XXXIX/375/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/253/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2017-12-21 14:41:18
Uchwała Nr XXXIX/374/2017 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok Nr XXVI/252/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. 2017-12-21 14:40:50
Uchwała Nr XXXIX/373/2017 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2017-12-21 14:40:42
Uchwała Nr XXXIX/372/2017. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2018 rok. 2017-12-21 14:40:30
Uchwała Nr XXXVIII/371/2017 w sprawie zmiany Statutu Powiatu Oświęcimskiego. 2017-12-06 12:33:18
Uchwała Nr XXXVIII/370/2017 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2018. 2017-12-06 12:31:33
Uchwała Nr XXXVIII/369/2017 w sprawie wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego. 2017-12-06 12:29:44
Uchwała Nr XXXVIII/368/2017 w sprawie dokonania darowizny na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Oświęcimiu działek zajętych pod komory i drogi dojazdowe do komór. 2017-12-06 12:27:43
Uchwała Nr XXXVIII/367/2017 w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych. 2017-12-06 12:25:21
Uchwała Nr XXXVIII/366/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Oświęcim. 2017-12-06 12:22:19
Uchwała Nr XXXVIII/365/2017 w sprawie wystąpienia do Biskupa Bielsko–Żywieckiego z wnioskiem o ustanowienie Świętego Maksymiliana Kolbego patronem Ziemi Oświęcimskiej. 2017-12-06 12:17:28
Uchwała Nr XXXVIII/364/2017 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”. 2017-12-06 12:15:33
Uchwała Nr XXXVIII/363/2017 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie pomieszczeń dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „VANMED” W. Modzelewski, W. Sieprawski Spółka Jawna w Oświęcimiu. 2017-12-06 12:13:33
Uchwała Nr XXXVIII/362/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu pomieszczenia Oświęcimskiemu Centrum Laryngologicznemu Sp. z o.o. w Oświęcimiu. 2017-12-06 12:10:48

1 2 3 4 5 6

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe