Dokumenty: 120

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XXVI/261/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/164/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2016 r. przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu 2016-12-23 12:19:57
Uchwała Nr XXVI/260/2016 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2017 2016-12-23 12:17:40
Uchwała Nr XXVI/259/2016 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie pomieszczeń dla Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „VANMED” W. Modzelewski, W. Sieprawski Spółka Jawna w Oświęcimiu 2016-12-23 12:15:48
Uchwała Nr XXVI/258/2016 w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego 2016-12-23 12:13:52
Uchwała Nr XXVI/257/2016 w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Ordynatora I Oddziału Chorób Wewnętrznych 2016-12-23 12:11:50
Uchwała Nr XXVI/256/2016 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 2016-12-23 12:09:38
Uchwała Nr XXVI/255/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/134/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego 2016-12-23 12:07:55
Uchwała Nr XXVI/254/2016 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. 2016-12-23 12:05:45
Uchwała Nr XXVI/253/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego 2016-12-23 12:02:57
Uchwała Nr XXVI/252/2016. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2017 rok 2016-12-23 11:57:28
Uchwała Nr XXV/251/2016 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2017. 2016-11-30 14:09:41
Uchwała Nr XXV/250/2016 w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy ze względu na zmianę adresu spowodowaną nadaniem nazw ulicom w sołectwie Grodzisko. 2016-11-30 14:07:37
Uchwała Nr XXV/249/2016 w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1814K ul. Słoneczna w Osieku od skrzyżowania z ul. Starowiejską na długości 365 mb”. 2016-11-30 14:05:03
Uchwała Nr XXV/248/2016 w sprawie powierzenia Gminie Osiek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1816K ul. Beskidzka w Osieku od skrzyżowania z drogą nr 1758K ul. Główna na długości 530 mb”. 2016-11-30 14:02:13
Uchwała Nr XXV/247/2016 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Powiatu Oświęcimskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok”. 2016-11-30 13:59:03
Uchwała Nr XXV/246/2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek publicznych oraz niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, prowadzonych przez inne podmioty niż Powiat Oświęcimski oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji. 2016-11-30 13:56:05
Uchwała Nr XXV/245/2016 w sprawie zamiaru przekształcenia szkół wchodących w skład Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych w Oswięcimiu poprzez zmianę siedziby. 2016-11-30 13:53:31
Uchwała Nr XXV/244/2016 w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości stanowiących własność Powiatu Oświęcimskiego oddanych w trwały zarząd powiatowym jednostkom organizacyjnym. 2016-11-30 13:50:56
Uchwała Nr XXV/243/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na oddanie w użytkowanie Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu działki nr 2007/19 (obręb Oświęcim miasto Oświęcim) na czas nieoznaczony. 2016-11-30 13:48:30
Uchwała Nr XXV/242/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu pomieszczenia Oświęcimskiemu Centrum Laryngologicznemu Sp. z o.o. w Oświęcimiu oraz OCULUS Oświęcim Sp. z o.o. w Oświęcimiu. 2016-11-30 13:45:32

1 2 3 4 5 6

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe