Dokumenty: 37

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 43/2016 Starosty Oświęcimskego z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie odwołania przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawnosci w Oświęcimiu 2017-01-13 13:46:37
Zarzadzenie Nr 41/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 41/2016 w sprawie powołania Komitetu Monitorowania Projektu pn. "E-usługi w informacji przestrzennej Powiatu Oświęcimskiego". 2017-01-10 11:42:48
Zarządzenie Nr 39/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego w 2017 roku. 2016-12-29 10:50:12
Zarządzenie Nr 38/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 listopda 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji systematycznej częściowej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu oraz powołania zespołów spisowych. 2016-12-29 10:41:14
Zarządzenie Nr 37/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie powołania przewodniczącego Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu. 2016-12-14 11:12:28
Zarządzenie Nr 36/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. 2016-12-14 11:01:24
Zarządzenie Nr 35/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu zasad gospodarowania rzeczowymi składnikami majątku, rzeczami z Biura Rzeczy Znalezionych oraz ustalenia Komisji Likwidacyjnej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. 2016-12-14 10:54:11
Zarżądzenie Nr 34/2016 Starosty Oswięcimskiego z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie nagrody finansowej dla Skarbnika Powiatu. 2016-12-14 10:08:19
Zarządzenie Nr 33/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 listopada 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 31/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji systematycznej częściowej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu oraz powołania zespołów spisowych. 2016-12-01 12:29:33
Zarządzenie Nr 32/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 18 listopada 2016r. w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu. 2016-12-01 12:14:30
Zarządzenie Nr 31/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji systematycznej częściowej w Starostwie Powiatowym w Oświecimiu oraz powołania zespołów spisowych. 2016-11-17 08:51:00
Zarządzenie Nr 29/2016 z dnia 25 października 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 4/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia instrukcji zasad i sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Powiatu Oświęcimskiego - Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu. 2016-10-31 12:40:47
Zarządzenie Nr 28/2016 z dnia 18 października 2016r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych. 2016-10-20 14:27:22
Zarządzenie Nr 27/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 28 września 2016r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania. 2016-10-12 08:47:53
Zarządzenie Nr 25/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 września 2016r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 21/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 4 sierpnia 2016 r. 2016-09-12 11:29:43
Zarządzenie Nr 24/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 września 2016r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 2016-09-12 11:28:46
Zarządzenie Nr 23/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie powołania Komisji do spraw zniszczenia druków ścicsłego zarachowania, zniszczenie tymczasowych tablic rejestracyjnych stanowiących własność Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych zwróconych organowi rejestrującemu 2016-09-06 16:02:20
Zarządzenie Nr 22/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych 2016-08-31 13:42:47
Zarzadzenie Nr 21/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku oraz rzeczy z Biura Rzeczy Znalezionych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2016-08-10 09:41:29
Zarządzenie Nr 20/2016 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 lipca 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 8/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu przyjmowania, przechowywania i wydawania materiałów innych niż biurowe i pomocnicze 2016-08-02 09:35:27

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe