Dokumenty: 218

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 218/426/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016. 2020-07-17 12:31:15
Uchwała Nr 217/425/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego. 2020-07-17 12:29:56
Uchwała Nr 216/424/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016. Uchwała Nr 216-1/424/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016 w związku z Uchwałą Nr 216/424/2016 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016. 2020-07-17 12:29:05
Uchwała Nr 215/423/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku w ramach programu Erasmus+. 2020-07-17 12:26:18
Uchwała Nr 214/422/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 184/392/2016 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia z Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku do szkół i placówek powiatu oświęcimskiego. 2020-07-17 12:25:00
Uchwała Nr 213/421/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku ogłoszonym 23 listopada 2016 r. w dziedzinie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2020-07-17 12:17:07
Uchwała Nr 212/420/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie powołania komisji opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiagnięcia zysku ogłoszonym 23 listopada 2016 r. w dziedzinie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 2020-07-17 10:52:24
Uchwała Nr 211/419/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania świadczenia dodatkowego z tytułu zatrudnienia dla Dyrektora Powiatowych Zakładów - Leczniczych w Grojcu. 2020-07-17 10:19:55
Uchwała Nr 210/418/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświecimskiego na rok 2016. 2020-07-17 10:16:01
Uchwała Nr 209/417/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w uchwale Nr 38/246/2016 Zarządu Powiatu w Oswięcimiu z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie określenia szczególowej klasyfikacji przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Oświęcimiu na rok 2016. 2020-07-17 10:14:40
Uchwała Nr 208/416/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016. Uchwała Nr 208-1/416/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016 w związku z Uchwałą Nr 208/416/2016 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016. 2020-07-17 07:58:50
Uchwała Nr 207/415/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016 w związku z Uchwałą Nr XXVI/254/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok Nr XIII/133/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. 2020-07-16 15:16:27
Uchwała Nr 206/414/2016 z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku w ramach programu Erasmus+. 2020-07-16 14:54:53
Uchwała Nr 205/413/2016 z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji roliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Oświęcimskim. 2020-07-16 14:51:26
Uchwała Nr 204/412/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016. 2020-07-16 10:36:23
Uchwała Nr 203/411/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016. Uchwała Nr 203-1/411/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016 w związku z Uchwałą Nr 203/411/2016 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016. 2020-07-16 10:34:18
Uchwała Nr 202/410/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Pani Sabinie Bigos - Jaworowskiej - Dyrektorowi Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2020-07-16 10:17:50
Uchwała Nr 201/409/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 184/392/2016 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia z Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Chełmku do szkół i placówek powiatu oświęcimskiego. 2020-07-16 10:16:55
Uchwała Nr 200/408/2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku w ramach programu Erasmus+. 2020-07-16 09:52:47
Uchwała Nr 199/407/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2016. 2020-07-16 08:54:17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe