Dokumenty: 54

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 14/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 marca 2015 r., w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania "Karty sprawy" oraz wykonania rozstzrygnięć Zarządu Powiatu w Oświęcimiu 2019-11-25 10:17:25
Zarządzenie Nr 13/2015 Starosty Oświecimskiego z dnia 26 lutego 2015 r., w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-11-25 10:17:10
Zarządzenie Nr 12/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 25 lutego 2015 r., w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji ds. odbudowy, remontów i rozbiurek obiektów budowlanych i budowli, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu w wyniku intensywnych opadów deszczu w miesiącach lipiec i sierpień 2014 r. 2019-11-25 10:16:42
Zarządzenie Nr 11/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 25 lutego 2015 r., w sprawie w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu w Oświęcimiu do Komisji Inwentaryzacyjnej przeprowadzającej inwentaryzację mienia instytucji państwowych jednostek organizacyjnych przejmowanych przez powiat 2019-11-25 10:16:24
Zarządzenie Nr 10/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych 2019-11-25 10:16:06
Zarządzenie Nr 9/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 lutego 2015 r., w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca domu pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim na rok 2015 2019-11-25 10:15:45
Zarządzenie Nr 8/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 lutego 2015 r., w sprawie ustalenia procedury postępowania w sprawie przepadku pojazdu na rzecz Powiatu Oświęcimskiego 2019-11-25 10:15:24
Zarządzenie Nr 7/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 lutego 2015 r., w sprawie zmiany Regulaminu udzielania zamówień publicznych 2019-11-25 10:14:47
Zarządzenie Nr 6/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 stycznia 2015 r., w sprawie powołania oraz określania zasad organizacji i funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego 2019-11-25 10:12:45
Zarządzenie Nr 5/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 stycznia 2015 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okolicznościowej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu oraz powołania zespołu spisowego 2019-11-25 10:12:29
Zarządzenie Nr 4/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 8 kwietnia 2015 r., w sprawie zasad przemieszczania środków trwałych i pozostałych środków trwałych stanowiących wyposażenie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-11-25 10:11:18
Zarządzenie Nr 3/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 stycznia 2015 r., w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 61/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu 2019-11-25 10:11:03
Zarządzenie Nr 2/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 stycznia 2015 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie regulaminu zasad rachunkowości 2019-11-25 10:10:51
Zarządzenie Nr 1/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 8 stycznia 2015 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 9/2014 Starosty Oświecimskiego z dnia 7 lutego 2014r. dotyczącego organizacji przyjmowania i ropztrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-11-25 10:10:37

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe