Dokumenty: 54

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 3/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 stycznia 2015 r., w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 61/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 29 października 2013r. w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu 2019-11-25 10:11:03
Zarządzenie Nr 30/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 25 maja 2015 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w dniu 27 maja 2015 r. 2019-11-25 10:25:42
Zarządzenie Nr 31/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 czerwca 2015 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okolicznościowej w Starostwie Powiatowym w Oświecimiu oraz powołania zespołu spisowego 2019-11-25 10:25:57
Zarządzenie Nr 32/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 8 lipca 2015 r., sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-11-25 10:26:15
Zarządzenie Nr 33/2015 Starosty Oświecimskiego z dnia 15 lipca 2015 r., w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-11-25 10:26:30
Zarządzenie Nr 34/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 lipca 2015 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-11-25 10:26:44
Zarządzenie Nr 35/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 lipca 2015 r., w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 2019-11-25 10:26:59
Zarządzenie Nr 36/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 28 lipca 2015 r., w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu 2019-11-25 10:27:51
Zarządzenie Nr 37/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 sierpnia 2015 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-11-25 10:28:04
Zarządzenie Nr 38/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 6 sierpnia 2015 r., w sprawie skróczenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-11-25 10:28:18
Zarządzenie Nr 39/2015 Starosty Oświecimskiego z dnia 11 sierpnia 2015 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracwonikom Starostwa Powiatowego w Oświecimiu 2019-11-25 10:28:33
Zarządzenie Nr 4/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 8 kwietnia 2015 r., w sprawie zasad przemieszczania środków trwałych i pozostałych środków trwałych stanowiących wyposażenie Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-11-25 10:11:18
Zarządzenie Nr 40/2015 Starosty Oświecimskiego z dnia 14 sierpnia 2015 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświecimiu 2019-11-25 10:28:56
Zarządzenie Nr 41/2015 Starosty Oświecimskiego z dnia 1 września 2015 r., w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania 2019-11-25 10:34:59
Zarządzenie Nr 42/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 17 września 2015 r., w sprawie wyznaczenia praowników do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i wykonania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-11-25 10:35:16
Zarządzenie Nr 43/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 września 2015 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie ustalenia procedur w zakresie finasowej kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-11-25 10:35:31
Zarządzenie Nr 44/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 28 września 2015 r., w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu 2019-11-25 10:35:47
Zarządzenie Nr 45/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 6 października 2015 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 25 lutego 2015r. dotyczącego powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji ds.odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych i budowli, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu w wyniku intesnywnych opadów deszczu w miesiącach lipiec i sierpień 2014 r. 2019-11-25 10:36:06
Zarządzenie Nr 46/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 października 2015 r., w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1/2014 z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad rachunkowości 2019-11-25 10:36:26
Zarządzenie Nr 47/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 października 2015 r., w sprawie ustalenia Instrukcji Magazynowej 2019-11-25 10:36:49

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe