Dokumenty: 59

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 19/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r., w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2019-11-25 09:34:01
Zarządzenie Nr 18/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 8 kwietnia 2014 r., w sprawie powołania komisji 2019-11-25 09:27:42
Zarządzenie Nr 17/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 kwietnia 2014 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-11-25 09:27:31
Zarządzenie Nr 16/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 28 marca 2014 r., w sprawie powołania komisji do spraw wyłączania materiałów zasobu z powiatowej części państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2019-11-25 09:27:21
Zarządzenie Nr 15/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 marca 2014 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Oświęcimiu w 2013 r. 2019-11-25 09:22:14
Zarządzenie Nr 14/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 marca 2014 r., w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji ds. odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych i budowli, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu w wyniku intensywnych opadów deszczu w miesiącach od kwietnia do lipca 2013 r. 2019-11-25 09:21:59
Zarządzenie Nr 13/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 26 lutego 2014 r., w sprawie zmiany w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-11-25 09:21:44
Zarządzenie Nr 12/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 26 lutego 2014 r., w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-11-25 09:21:25
Zarządzenie Nr 11/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 lutego 2014 r., w sprawie powołania i zadań Komisji do spraw zniszczenia druków ścisłego zarachowania, przekazania do zniszczenia tymczasowych tablic rejestracyjnych stanowiących własność Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz wycofanych z użytku tablic rejestracyjnych zwróconych organowi rejestrującemu 2019-11-25 09:21:06
Zarządzenie Nr 10/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 11 lutego 2014 r., w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim na rok 2014 2019-11-25 09:20:48
Zarządzenie Nr 9/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 lutego 2014 r., w sprawie organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-11-25 09:20:24
Zarządzenie Nr 8/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 28 stycznia 2014 r., w sprawie organizacji kontroli zarządczej w Powiecie Oświęcimskim 2019-11-25 09:20:06
Zarządzenie Nr 7/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 28 stycznia 2014 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 32/2012 z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie Instrukcji kontroli zewnętrznej prowadzonej przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-11-25 09:19:52
Zarządzenie Nr 6/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 stycznia 2014 r., w sprawie wprowadzenia polityki szkoleniowej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-11-25 09:19:36
Zarządzenie Nr 5/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 stycznia 2014 r., w sprawie ustalania rodzaju zaliczek i sum do rozliczenia na wydatki obciążające jednostkę i pracowników upoważnionych do korzystania z nich w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-11-25 09:19:01
Zarządzenie Nr 4/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 stycznia 2014 r., w sprawie ustalenia instrukcji zasad i sposobu przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych Powiatu Oświęcimskiego - Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-11-25 09:18:47
Zarządzenie Nr 3/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 stycznia 2014 r., w sprawie ustalenia procedur w zakresie finansowej kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-11-25 09:18:29
Zarządzenie Nr 2/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 stycznia 2014 r., w sprawie ustalenia zakładowego planu kont 2019-11-25 09:18:12
Zarządzenie Nr 1/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 stycznia 2014 r., w sprawie ustalenia regulaminu zasad rachunkowości 2019-11-25 09:17:52

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe