Dokumenty: 59

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 59/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 grudnia 2014 r., w sprawie określenia zadań krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2015 r. 2019-11-25 09:47:40
Zarządzenie Nr 58/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 grudnia 2014 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w dniu 31 grudnia 2014 r. 2019-11-25 09:47:12
Zarządzenie Nr 57/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 grudnia 2014 r., w sprawie zmiany Zarządzenia nr 11/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2019-11-25 09:46:50
Zarządzenie Nr 56/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 grudnia 2014 r., w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu 2019-11-25 09:46:15
Zarządzenie Nr 55/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 grudnia 2014 r., powołania komisji w przedmiocie brakowania dokumentacji niearchiwalnej 2019-11-25 09:46:01
Zarządzenie Nr 54/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 grudnia 2014 r., w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu 2019-11-25 09:45:47
Zarządzenie Nr 53/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 grudnia 2014 r., w sprawie wysokości opłat za udostępnienie na wniosek informacji publicznej w formie kserokopii w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-11-25 09:45:31
Zarządzenie Nr 52/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 grudnia 2014 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia procedur w zakresie finansowej kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-11-25 09:45:17
Zarządzenie Nr 51/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 grudnia 2014 r., w sprawie przyznania nagrody finansowej dla Skarbnika Powiatu 2019-11-25 09:45:03
Zarządzenie Nr 50/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 18 listopada 2014 r., w sprawie przyznania nagrody finansowej dla Skarbnika Powiatu 2019-11-25 09:44:50
Zarządzenie Nr 49/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 18 listopada 2014 r., w sprawie Regulaminu Pracy Zarządu Powiatu w Oświęcimiu 2019-11-25 09:44:07
Zarządzenie Nr 48/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 29 października 2014 r., w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-11-25 09:43:52
Zarządzenie Nr 47/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 29 października 2014 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji systematycznej - pełnej inwentaryzacji okresowej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu oraz powołania zespołów spisowych 2019-11-25 09:43:29
Zarządzenie Nr 46/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 29 października 2014 r., w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-11-25 09:43:14
Zarządzenie Nr 45/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 października 2014 r., w sprawie powołania zespołu spisowego i przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-11-25 09:42:53
Zarządzenie Nr 44/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 września 2014 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 34/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 6 czerwca 2013 r. z późn. zm. 2019-11-25 09:42:37
Zarządzenie Nr 43/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 września 2014 r., w sprawie organizacji i przeprowadzenia treningu z zakresu zarządzania kryzysowego. 2019-11-25 09:42:25
Zarządzenie Nr 42/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 października 2014 r., w sprawie mian w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-11-25 09:42:11
Zarządzenie Nr 41/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 września 2014 r., w sprawie zmian w Regulaminie udzielania zamówień publicznych 2019-11-25 09:41:44
Zarządzenie Nr 40/2014 Starosty Oświęcimskiego z dnia 1 września 2014 r., w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania 2019-11-25 09:41:28

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe