Dokumenty: 67

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 69/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 grudnia 2013 r., w sprawie sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne", sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "zastrzeżone", instrukcji w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania kancelarii materiałów niejawnych oraz dokumentacji określającej poziom zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do informacji niejawnych lub ich utratą 2020-11-20 12:05:41
Zarządzenie Nr 67/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 29 listopada 2013 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji systematycznerj częściowej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu oraz powołania zespołów spisowych 2020-11-20 12:01:31
Zarządzenie Nr 66/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 25 listopada 2013 r., w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego oraz aktualizacji w każdym przypadku zmiany warunków pracy, pojawieniu się nowych zagrożeń lub okoliczności uzasadniających zmianę oszacowania ryzyka na stanowisku pracy w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2020-11-20 12:01:19
Zarządzenie Nr 65/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 25 listopada 2013 r., w sprawie powołania i zadań Komisji do spraw likwidacji tablic rejestracyjych zwróconych organowi rejestrującemu, likwidacji tymczasowych tablic rejestracyjnych stanowiących własność Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu oraz zniszczenia druków ścisłego zarachowania 2020-11-20 12:01:03
Zarządzenie Nr 64/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 listopada 2013 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w dniach 24 grudnia 2013 r. oraz 31 grudnia 2013 r. 2020-11-20 12:00:49
Zarządzenie Nr 63/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 6 listopada 2013 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji systematycznej częściowej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu oraz powołania zespołów spisowych 2020-11-20 11:56:51
Zarządzenie Nr 62/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 29 października 2013 r., w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania "Karty sprawy" oraz wykonania rozstrzygnięć Zarządu Powiatu w Oświęcimiu 2020-11-20 11:56:34
Zarządzenie Nr 61/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 29 października 2013 r., w sprawie składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu 2020-11-20 11:52:55
Zarządzenie Nr 60/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 października 2013 r., w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2020-11-20 11:49:52
Zarządzenie Nr 59/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 9 października 2013 r., w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego ćwiczenia powiatowego pk. "POWIAT-2013" 2020-11-20 11:49:39
Zarządzenie Nr 58/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 września 2013 r., w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2020-11-20 11:49:24
Zarządzenie Nr 57/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 26 września 2013 r., w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania 2020-11-20 11:49:10
Zarządzenie Nr 56/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 września 2013 r., w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty 2020-11-20 11:44:36
Zarządzenie Nr 55/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 września 2013 r., w sprawie zmian w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2020-11-20 11:44:19
Zarządzenie Nr 54/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 września 2013 r., w sprawie wyznaczenia pracowników do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach i do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz ewakuacji pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10 2020-11-20 11:44:06
Zarządzenie Nr 53/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 września 2013 r., w sprawie przydzielania pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu środków ochrony indywidualnej oraz obuwia i odzieży ochronnej 2020-11-20 11:41:43
Zarządzenie Nr 52/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 września 2013 r., w sprawie powołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu 2020-11-20 11:41:30
Zarządzenie Nr 51/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 września 2013 r., w sprawie miany "Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu" stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/2009 Starosty Oświęcimskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. z późn. zm. 2020-11-20 11:41:18
Zarządzenie Nr 49/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 sierpnia 2013 r.,w sprawie powołania Komisji odbioru zadania pod nazwą "Remont drogi powiatowej nr 1897K (dz. 2023/8) ul. Oświęcimska w miejscowości Głębowice w km 15+860-17+291 wraz z remontem przepustu w km 16+163" 2020-11-20 11:40:58
Zarządzenie Nr 48/2013 Starosty Oświęcimskiego z dnia 13 sierpnia 2013 r., w sprawie powołania Komisji odbioru zadania pod nazwą "Remont drogi powiatowej nr 1872K (dz. 2575/6, 901, 899, 896, 895) ul. Jaźnik i ul. Janowiec w miejscowości Jawiszowice w km 4+465-4+885 2020-11-20 11:40:48

1 2 3 4

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe