Dokumenty: 46

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 6/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 lutego 2012 r., w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego Systemu Zarządzania Jakością. 2019-10-30 13:09:41
Zarządzenie Nr 5/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 13 lutego 2012 r., w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-10-30 13:08:43
Zarządzenie Nr 4/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 stycznia 2012 r., w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim na rok 2012 2019-10-30 13:07:36
Zarządzenie Nr 3/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 9 stycznia 2012 r., w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia instrukcji zasad i sposobu przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych Powiatu Oświęcimskiego - Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-10-30 13:06:22
Zarządzenie Nr 2/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 9 stycznia 2012 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2009 Starosty Oświęcimskiego z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie przydzielania pracownikom Starostwa Powiatowego środków ochrony indywidualnej oraz obuwia i odzieży ochronnej 2019-10-30 13:05:24
Zarządzenie Nr 1/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 stycznia 2012 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okolicznościowej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu oraz powołania zespołu spisowego 2019-10-30 13:04:04

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe