Dokumenty: 46

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 26/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 29 maja 2012 r., w sprawie zasad przyznawania i korzystania ze służbowych telefonów komórkowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-10-30 13:28:40
Zarządzenie Nr 25/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 28 maja 2012 r., w sprawie powołania komisji 2019-10-30 13:27:54
Zarządzenie Nr 24/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 maja 2012 r., w sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego 2019-10-30 13:24:14
Zarządzenie Nr 23/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 11 maja 2012 r., w sprawie powołania zespołu ds. analizy oświadczeń o stanie majątkowym 2019-10-30 13:23:25
Zarządzenie Nr 22/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 11 maja 2012 r., w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 46/2010 Starosty Oświęcimskiego z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany w Zarządzeniu Nr 5/2010 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2019-10-30 13:22:39
Zarządzenie Nr 21/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie powołania zespołu do opracowania planu obrony cywilnej powiatu oświęcimskiego 2019-10-30 13:21:56
Zarządzenie Nr 20/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych 2019-10-30 13:21:05
Zarządzenie Nr 19/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie zmian w Regulaminie określającym organizację, skład, tryb prac oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej 2019-10-30 13:20:19
Zarządzenie Nr 18/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r., w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego 2019-10-30 13:19:27
Zarządzenie Nr 17/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 kwietnia 2012 r., w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym 2019-10-30 13:18:45
Zarządzenie Nr 16/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 13 kwietnia 2012 r., w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu oświęcimskiego i miast i gmin powiatu oświęcimskiego 2019-10-30 13:18:02
Zarządzenie Nr 15/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 13 kwietnia 2012 r., w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-10-30 13:17:13
Zarządzenie Nr 14/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 maja 2012 r., w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-10-30 13:16:29
Zarządzenie Nr 13/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 kwietnia 2012 r., w sprawie zasad zamawiania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-10-30 13:15:47
Zarządzenie Nr 12/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 marca 2012 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Oświęcimiu w 2011 roku 2019-10-30 13:14:58
Zarządzenie Nr 11/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 marca 2012 r., w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów używanych do celów służbowych niebędących własnością pracodawcy 2019-10-30 13:14:12
Zarządzenie Nr 10/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 marca 2012 r., w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu 2019-10-30 13:13:33
Zarządzenie Nr 9/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 9 marca 2012 r., w sprawie przeprowadzenia przeglądu wytworzonych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu materiałów zawierających informacje niejawne 2019-10-30 13:12:05
Zarządzenie Nr 8/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 lutego 2012 r., w sprawie ustalenia regulaminu zasad rachunkowości 2019-10-30 13:11:16
Zarządzenie Nr 7/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 lutego 2012 r., w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia rodzaju zaliczek i sum do rozliczenia na wydatki obciążające jednostkę i pracowników upoważnionych do korzystania z nich w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-10-30 13:10:31

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe