Dokumenty: 46

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 1/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 stycznia 2012 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okolicznościowej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu oraz powołania zespołu spisowego 2019-10-30 13:04:04
Zarządzenie Nr 2/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 9 stycznia 2012 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/2009 Starosty Oświęcimskiego z dnia 11 maja 2009 r. w sprawie przydzielania pracownikom Starostwa Powiatowego środków ochrony indywidualnej oraz obuwia i odzieży ochronnej 2019-10-30 13:05:24
Zarządzenie Nr 3/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 9 stycznia 2012 r., w sprawie zmiany zarządzenia Nr 4/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia instrukcji zasad i sposobu przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych Powiatu Oświęcimskiego - Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-10-30 13:06:22
Zarządzenie Nr 4/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 stycznia 2012 r., w sprawie średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej oraz średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim na rok 2012 2019-10-30 13:07:36
Zarządzenie Nr 5/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 13 lutego 2012 r., w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-10-30 13:08:43
Zarządzenie Nr 6/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 lutego 2012 r., w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego Systemu Zarządzania Jakością. 2019-10-30 13:09:41
Zarządzenie Nr 7/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 lutego 2012 r., w sprawie zmiany zarządzenia Nr 6/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia rodzaju zaliczek i sum do rozliczenia na wydatki obciążające jednostkę i pracowników upoważnionych do korzystania z nich w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-10-30 13:10:31
Zarządzenie Nr 8/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 lutego 2012 r., w sprawie ustalenia regulaminu zasad rachunkowości 2019-10-30 13:11:16
Zarządzenie Nr 9/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 9 marca 2012 r., w sprawie przeprowadzenia przeglądu wytworzonych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu materiałów zawierających informacje niejawne 2019-10-30 13:12:05
Zarządzenie Nr 10/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 marca 2012 r., w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu 2019-10-30 13:13:33
Zarządzenie Nr 11/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 marca 2012 r., w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdów używanych do celów służbowych niebędących własnością pracodawcy 2019-10-30 13:14:12
Zarządzenie Nr 12/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 marca 2012 r., w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Oświęcimiu w 2011 roku 2019-10-30 13:14:58
Zarządzenie Nr 13/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 kwietnia 2012 r., w sprawie zasad zamawiania, używania, przechowywania oraz likwidacji pieczęci i pieczątek w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-10-30 13:15:47
Zarządzenie Nr 14/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 maja 2012 r., w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-10-30 13:16:29
Zarządzenie Nr 15/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 13 kwietnia 2012 r., w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-10-30 13:17:13
Zarządzenie Nr 16/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 13 kwietnia 2012 r., w sprawie zasad opracowania planu obrony cywilnej powiatu oświęcimskiego i miast i gmin powiatu oświęcimskiego 2019-10-30 13:18:02
Zarządzenie Nr 17/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 kwietnia 2012 r., w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym 2019-10-30 13:18:45
Zarządzenie Nr 18/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r., w sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników i zastępców kierowników jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego 2019-10-30 13:19:27
Zarządzenie Nr 19/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie zmian w Regulaminie określającym organizację, skład, tryb prac oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej 2019-10-30 13:20:19
Zarządzenie Nr 20/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych 2019-10-30 13:21:05

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe