Dokumenty: 46

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 48/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 21 grudnia 2012 r., w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2020-11-20 10:42:56
Zarządzenie Nr 47/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 21 grudnia 2012 r., w sprawie zmian w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2020-11-20 10:41:31
Zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 17 grudnia 2012 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu zasad rachunkowości 2020-11-20 10:40:51
Zarządzenie Nr 45/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 17 grudnia 2012 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju 2020-11-20 10:40:22
Zarządzenie Nr 44/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 grudnia 2012 r., w sprawie przyjęcia dokumentacji do archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2020-11-20 10:40:08
Zarządzenie Nr 43/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 grudnia 2012 r., w sprawie przydzielania pracownikom Starostwa Powiatowego środków ochrony indywidualnej oraz obuwia i odzieży ochronnej 2020-11-20 10:39:53
Zarządzenie Nr 42/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 grudnia 2012 r., w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2020-11-20 10:39:22
Zarządzenie Nr 40/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 listopada 2012 r., w sprawie powołania komisji 2020-11-20 10:39:03
Zarządzenie Nr 39/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 listopada 2012 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji systematycznej częściowej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu oraz powołania zespołów spisowych 2020-11-20 10:38:49
Zarządzenie Nr 38/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 października 2012 r., w sprawie powołania zespołu spisowego i przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2020-11-20 10:38:38
Zarządzenie Nr 36/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 września 2012 r., w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji ds. odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych i budowli, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu w wyniku intensywnych opadów deszczu w miesiącach od stycznia do 28 września 2011 r. 2020-11-20 10:38:18
Zarządzenie Nr 35/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r., w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania 2020-11-20 10:38:04
Zarządzenie Nr 34/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r., w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty 2020-11-20 10:37:41
Zarządzenie Nr 33/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 sierpnia 2012 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2020-11-20 10:37:21
Zarządzenie Nr 32/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 sierpnia 2012 r., w sprawie instrukcji kontroli zewnętrznej prowadzonej przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2020-11-20 10:37:09
Zarządzenie Nr 31/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 17 lipca 2012 r., w sprawie powołania komisji 2020-11-20 10:36:57
Zarządzenie Nr 30/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 4 lipca 2012 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2020-11-20 10:35:59
Zarządzenie Nr 29/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 6 czerwca 2012 r., w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu 2019-10-30 13:31:34
Zarządzenie Nr 28/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 1 czerwca 2012 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia procedur w zakresie finansowej kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-10-30 13:30:39
Zarządzenie Nr 27/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 29 maja 2012 r., w sprawie ustalenia zakładowego planu kont 2019-10-30 13:29:31

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe