Dokumenty: 46

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 48/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 21 grudnia 2012 r., w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-10-30 13:47:49
Zarządzenie Nr 47/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 21 grudnia 2012 r., w sprawie zmian w Regulaminie naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-10-30 13:46:58
Zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 17 grudnia 2012 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 8/2012 z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu zasad rachunkowości 2019-10-30 13:46:13
Zarządzenie Nr 45/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 17 grudnia 2012 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju 2019-10-30 13:45:18
Zarządzenie Nr 44/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 grudnia 2012 r., w sprawie przyjęcia dokumentacji do archiwum zakładowego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-10-30 13:44:11
Zarządzenie Nr 43/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 grudnia 2012 r., w sprawie przydzielania pracownikom Starostwa Powiatowego środków ochrony indywidualnej oraz obuwia i odzieży ochronnej 2019-10-30 13:43:22
Zarządzenie Nr 42/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 grudnia 2012 r., w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-10-30 13:42:38
Zarządzenie Nr 40/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 listopada 2012 r., w sprawie powołania komisji 2019-10-30 13:40:48
Zarządzenie Nr 39/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 listopada 2012 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji systematycznej częściowej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu oraz powołania zespołów spisowych 2019-10-30 13:40:05
Zarządzenie Nr 38/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 października 2012 r., w sprawie powołania zespołu spisowego i przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-10-30 13:39:02
Zarządzenie Nr 36/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 września 2012 r., w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji ds. odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych i budowli, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu w wyniku intensywnych opadów deszczu w miesiącach od stycznia do 28 września 2011 r. 2019-10-30 13:37:13
Zarządzenie Nr 35/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r., w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania 2019-10-30 13:36:27
Zarządzenie Nr 34/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 sierpnia 2012 r., w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty 2019-10-30 13:35:39
Zarządzenie Nr 33/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 sierpnia 2012 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-10-30 13:34:52
Zarządzenie Nr 32/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 sierpnia 2012 r., w sprawie instrukcji kontroli zewnętrznej prowadzonej przez Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-10-30 13:34:04
Zarządzenie Nr 31/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 17 lipca 2012 r., w sprawie powołania komisji 2019-10-30 13:33:20
Zarządzenie Nr 30/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 4 lipca 2012 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-10-30 13:32:29
Zarządzenie Nr 29/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 6 czerwca 2012 r., w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu 2019-10-30 13:31:34
Zarządzenie Nr 28/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 1 czerwca 2012 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia procedur w zakresie finansowej kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-10-30 13:30:39
Zarządzenie Nr 27/2012 Starosty Oświęcimskiego z dnia 29 maja 2012 r., w sprawie ustalenia zakładowego planu kont 2019-10-30 13:29:31

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe