Dokumenty: 54

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 14/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 1 lutego 2011 r., w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych 2019-10-30 11:03:17
Zarządzenie Nr 13/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 21 stycznia 2011 r., w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania ze świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przeznaczania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej 2019-10-30 11:02:30
Zarządzenie Nr 12/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 stycznia 2011 r., w sprawie opracowania "Planu Operacyjnego Funkcjonowania powiatu oświęcimskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" 2019-10-30 11:01:34
Zarządzenie Nr 11/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 stycznia 2011 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji projektu "Kształcenie zawodowe Twoją przyszłością" z umowy UDA-POKL.09.02.00-12-058/09 z dnia 10 grudnia 2009 r. o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2019-10-30 11:00:43
Zarządzenie Nr 10/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 stycznia 2011 r., w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju 2019-10-30 10:59:56
Zarządzenie Nr 9/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 stycznia 2011 r., w sprawie ustalenia zasad i sposobu przeprowadzenia likwidacji rzeczowych składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-10-30 10:58:51
Zarządzenie Nr 8/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 stycznia 2011 r., w sprawie ustalenia regulaminu przyjmowania, przechowywania i wydawania materiałów innych niż biurowe i pomocnicze 2019-10-30 10:57:59
Zarządzenie Nr 7/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 stycznia 2011 r., w sprawie ustalenia Instrukcji Magazynowej 2019-10-30 10:57:06
Zarządzenie Nr 6/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 stycznia 2011 r., w sprawie ustalania rodzaju zaliczek i sum do rozliczenia na wydatki obciążające jednostkę i pracowników upoważnionych do korzystania z nich w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-10-30 10:56:12
Zarządzenie Nr 5/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 stycznia 2011 r., w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-10-30 10:52:41
Zarządzenie Nr 4/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 stycznia 2011 r., w sprawie ustalenia instrukcji zasad i sposobu przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych Powiatu Oświęcimskiego - Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-10-30 10:50:24
Zarządzenie Nr 3/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 stycznia 2011 r., w sprawie ustalenia procedur w zakresie finansowej kontroli wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-10-30 10:49:41
Zarządzenie Nr 2/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 stycznia 2011 r., w sprawie ustalenia zakładowego planu kont 2019-10-30 10:48:52
Zarządzenie Nr 1/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 stycznia 2011 r., w sprawie ustalenia regulaminu zasad rachunkowości 2019-10-30 10:47:59

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe