Dokumenty: 54

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 1/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 stycznia 2011 r., w sprawie ustalenia regulaminu zasad rachunkowości 2019-10-30 10:47:59
Zarządzenie Nr 10/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 stycznia 2011 r., w sprawie zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju 2019-10-30 10:59:56
Zarządzenie Nr 11/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 stycznia 2011 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji projektu "Kształcenie zawodowe Twoją przyszłością" z umowy UDA-POKL.09.02.00-12-058/09 z dnia 10 grudnia 2009 r. o dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 2019-10-30 11:00:43
Zarządzenie Nr 12/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 stycznia 2011 r., w sprawie opracowania "Planu Operacyjnego Funkcjonowania powiatu oświęcimskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" 2020-11-23 10:08:41
Zarządzenie Nr 13/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 21 stycznia 2011 r., w sprawie ustalenia zasad i warunków korzystania ze świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz przeznaczania środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej 2020-11-23 10:09:22
Zarządzenie Nr 14/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 1 lutego 2011 r., w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych 2020-11-23 10:09:42
Zarządzenie Nr 15/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 8 lutego 2011 r., w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i domach pomocy społecznej w powiecie oświęcimskim na rok 2011 2020-11-23 10:10:02
Zarządzenie Nr 16/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 8 lutego 2011 r., w sprawie wprowadzenia "Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Oświęcimskiego" 2020-11-23 10:10:19
Zarządzenie Nr 17/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 8 lutego 2011 r., w sprawie zmiany "Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu", stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 7/2009 Starosty Oświęcimskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. 2020-11-23 10:10:33
Zarządzenie Nr 18/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 9 lutego 2011 r., w sprawie zasad prowadzenia korespondencji w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2020-11-23 10:10:59
Zarządzenie Nr 19/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 18 lutego 2011 r., w sprawie zasad wyznaczania jednostek mających wykonywać czynności usuwania pojazdów z drogi oraz zasad wyznaczania parkingów strzeżonych dla tych pojazdów, a także warunków, jakie mają spełniać te jednostki i parkingi strzeżone 2020-11-23 10:11:28
Zarządzenie Nr 2/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 stycznia 2011 r., w sprawie ustalenia zakładowego planu kont 2019-10-30 10:48:52
Zarządzenie Nr 20/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 18 lutego 2011 r., w sprawie zmiany w regulaminie ustalenia zasad i warunków korzystania ze świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalncyh na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej 2020-11-23 10:11:42
Zarządzenie Nr 21/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 marca 2011 r., w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu 2020-11-23 10:11:56
Zarządzenie Nr 22/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 8 marca 2011 r., w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania 2020-11-23 10:12:08
Zarządzenie Nr 23/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 8 marca 2011 r., w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu p.n. "Budowa Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim" 2020-11-23 10:12:20
Zarządzenie Nr 24/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 11 marca 2011 r., w sprawie wyznaczenia dwóch przedstawicieli Zarządu Powiatu w Oświęcimiu do Komisji Inwentaryzacyjnej przeprowadzającej inwentaryzację mienia instytucji i państwowych jednostek organizacyjnych przejmowanych przez powiat 2020-11-23 10:12:49
Zarządzenie Nr 25/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 marca 2011 r., w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Oświęcimiu w 2010 r. 2020-11-23 10:13:08
Zarządzenie Nr 26/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 marca 2011 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 10/2009 2020-11-23 10:13:23
Zarządzenie Nr 27/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 marca 2011 r., w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych 2020-11-23 10:13:39

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe