Dokumenty: 54

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 55/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 29 grudnia 2011 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji projektu "Budowa Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013" - Umowa nr: MRPO.01.02.00-12-068/10-00-XVI/543/FE/10 z dnia 6 grudnia 2010 r. 2020-11-23 10:21:00
Zarządzenie Nr 54/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 29 grudnia 2011 r., w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu p.n. "Budowa Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim" 2020-11-23 10:20:49
Zarządzenie Nr 53/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 grudnia 2011 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia regulaminu zasad rachunkowości 2020-11-23 10:20:33
Zarządzenie Nr 51/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 grudnia 2011 r., w sprawie zmian w Regulaminie Pracy Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2020-11-23 10:20:17
Zarządzenie Nr 50/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 6 grudnia 2011 r., w sprawie powołania komisji 2020-11-23 10:20:02
Zarządzenie Nr 49/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 grudnia 2011 r., w sprawie wprowadzenia "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu" 2020-11-23 10:19:50
Zarządzenie Nr 48/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 grudnia 2011 r., w sprawie zmiany "Regulaminu naboru na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Oświęcimskiego" 2020-11-23 10:19:34
Zarządzenie Nr 47/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 grudnia 2011 r., w sprawie zmiany "Regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu", stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 7/2009 Starosty Oświęcimskiego z dnia 29 stycznia 2009. r z późn. zm. 2020-11-23 10:19:22
Zarządzenie Nr 46/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 25 listopada 2011 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji systematycznej częściowej 2020-11-23 10:19:09
Zarządzenie Nr 45/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 listopada 2011 r., w sprawie przygotowania i przeprowadzenia wieloszczeblowego ćwiczenia powiatowego pk. "POWIAT - 2011" 2020-11-23 10:18:55
Zarządzenie Nr 44/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 21 listopada 2011 r., w sprawie "Wytycznych Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013" 2020-11-23 10:18:44
Zarządzenie Nr 43/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 18 listopada 2011 r., w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2020-11-23 10:18:25
Zarządzenie Nr 42/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 6 października 2011 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 23/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu p.n. "Budowa Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim" 2020-11-23 10:18:11
Zarządzenie Nr 41/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 października 2011 r., w sprawie powołania Komisji do zabezpieczenia pomieszczeń Powiatowych Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych w Grojcu oraz stanowiska pracy Dyrektora tej jednostki 2020-11-23 10:17:58
Zarządzenie Nr 40/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 października 2011 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1/2011 z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad regulaminu rachunkowości 2020-11-23 10:17:44
Zarządzenie Nr 39/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 września 2011 r., w sprawie wyznaczenia organizatora rodzinnej pieczy zastępczej 2020-11-23 10:17:30
Zarządzenie Nr 38/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 września 2011 r., w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej środków trwałych i pozostałych środków trwałych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2020-11-23 10:17:19
Zarządzenie Nr 37/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 4 sierpnia 2011 r., w sprawie powołania komisji 2020-11-23 10:17:05
Zarządzenie Nr 36/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 1 lipca 2011 r., w sprawie powołania Komisji 2020-11-23 10:16:53
Zarządzenie Nr 35/2011 Starosty Oświęcimskiego z dnia 29 czerwca 2011 r., w sprawie powołania Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych 2020-11-23 10:16:34

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe