Dokumenty: 44

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 46/2010 Starosty Oświęcimskiego z dnia 31 grudnia 2010 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2010 Starosty Oświęcimskiego z dnia 5 lutego 2010 r., w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2020-11-20 09:45:49
Zarządzenie Nr 45/2010 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 grudnia 2010 r., w sprawie procedury przyjmowania i rozpatrywania "Karty sprawy" oraz wykonywania rozstrzygnięć Zarządu Powiatu w Oświęcimiu 2020-11-20 09:44:56
Zarządzenie Nr 44/2010 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 grudnia 2010 r., w sprawie wydania zaleceń do gminnych planów zarządzania kryzysowego 2019-10-29 14:29:47
Zarządzenie Nr 43/2010 Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 grudnia 2010 r., w sprawie powołania zespołu ds. realizacji projektu p.n. "Budowa Geograficznych Systemów Informacji Przestrzennych w Powiecie Oświęcimskim" 2019-10-29 14:28:47
Zarządzenie Nr 42/2010 Starosty Oświęcimskiego z dnia 29 listopada 2010 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2010 Starosty Oświęcimskiego z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej pełnej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu oraz powołania zespołów spisowych 2019-10-29 14:27:38
Zarządzenie Nr 41/2010 Starosty Oświęcimskiego z dnia 17 listopada 2010 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej pełnej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu oraz powołania zespołów spisowych 2019-10-29 14:26:00
Zarządzenie Nr 40/2010 Starosty Oświęcimskiego z dnia 21 października 2010 r., w sprawie powołania członka Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu 2019-10-29 14:23:51
Zarządzenie Nr 39/2010 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 października 2010 r., w sprawie zmiany "Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu" stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 5/2009 Starosty Oświęcimskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. 2019-10-29 14:22:08
Zarządzenie Nr 38/2010 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 października 2010 r., w sprawie zmiany do zarządzenia Nr 34/2004 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 września 2004 r. w sprawie ustalenia instrukcji zasad i sposobu przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-10-29 14:20:02
Zarządzenie Nr 36/2010 Starosty Oświęcimskiego z dnia 1 października 2010 r., w sprawie powołania zespołu spisowego i przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych składników majątku obrony cywilnej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-10-29 14:18:34
Zarządzenie Nr 34/2010 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 września 2010 r., w sprawie odwołania stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu oświęcimskiego 2019-10-29 14:17:04
Zarządzenie Nr 33/2010 Starosty Oświęcimskiego z dnia 1 września 2010 r., w sprawie ogłoszenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego na terenie powiatu oświęcimskiego 2019-10-29 14:14:50
Zarządzenie Nr 32/2010 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 sierpnia 2010 r., w sprawie audytu wewnętrznego 2019-10-29 13:14:23
Zarządzenie Nr 31/2010 Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 sierpnia 2010 r., w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania 2019-10-29 13:12:48
Zarządzenie Nr 30/2010 Starosty Oświęcimskiego z dnia 10 sierpnia 2010 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okolicznościowej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu oraz powołania zespołu spisowego 2019-10-29 12:28:24
Zarządzenie Nr 29/2010 Starosty Oświęcimskiego z dnia 4 sierpnia 2010 r., w sprawie dodania nowych symboli i haseł klasyfikacyjnych w klasach drugiego rzędu oraz rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów powiatu 2019-10-29 12:09:36
Zarządzenie Nr 28/2010 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 sierpnia 2010 r., w sprawie kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych 2019-10-29 12:01:36
Zarządzenie Nr 27/2010 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 lipca 2010 r., w sprawie powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji ds. odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych i budowli, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu w wyniku intensywnych opadów deszczu w miesiącu maju 2010 roku 2019-10-29 11:59:46
Zarządzenie Nr 26/2010 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 lipca 2010 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2019-10-29 11:58:15
Zarządzenie Nr 25/2010 Starosty Oświęcimskiego z dnia 12 lipca 2010 r., w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli 2019-10-29 11:57:02

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe