Dokumenty: 42

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 42/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 grudnia 2020 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 grudnia 2020 r., dotyczącego skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w dniu 31 grudnia 2020 r. 2020-12-30 13:10:00
Zarządzenie Nr 41/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 7 grudnia 2020 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu w dniu 31 grudnia 2020 r. 2020-12-09 13:41:49
Zarządzenie Nr 40/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 grudnia 2020 r., w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji systematycznej częściowej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu oraz powołania zespołów spisowych 2020-12-02 14:48:39
Zarządzenie Nr 39/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 1 grudzień 2020 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej 1900K ul. Nowowiejska w km od 0+000 do km 0+962 w miejscowości Gorzów, Powiat Oświęcimski" 2020-12-02 14:44:21
Zarządzenie Nr 38/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 listopada 2020 r., w sprawie opracowania "Planu operacyjnego funkcjonowania powiatu oświęcimskiego w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny" 2020-12-02 14:37:30
Zarządzenie Nr 37/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 listopada 2020 r., w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2020-11-23 10:52:45
Zarządzenie Nr 36/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 26 października 2020 r., w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej ochrony interesantów i pracowników Starostwa przed COVID-19 2020-10-29 20:09:25
Zarządzenie Nr 35/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 19 października 2020 r., w sprawie powołania komisji przetargowej 2020-10-29 20:08:58
Zarządzenie Nr 34/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 września 2020 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 września 2019 r., w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2020-10-29 20:08:17
Zarządzenie Nr 33/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul. Oświęcimska w km od 3+150 do km 3+527 w miejscowości Skidziń, Powiat Oświęcimski" 2020-10-29 20:07:52
Zarządzenie Nr 32/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 sierpnia 2020 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji zadania pn. "Termomodernizacja budynku szkoły Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu" 2020-10-29 20:03:53
Zarządzenie Nr 31/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 30/2020 w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2020-10-29 19:58:31
Zarządzenie Nr 30/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 sierpnia 2020 r., w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2020-10-29 19:57:37
Zarządzenie Nr 29/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r., w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2020-10-29 19:57:01
Zarządzenie Nr 28/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 13 sierpnia 2020 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 5/2017 z dnia 13 lutego 2017 r., w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do przeprowadzenia Oceny Ryzyka Zawodowego i wdrożenia procedury oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2020-10-29 19:56:04
Zarządzenie Nr 27/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r., w sprawie wyznaczenia inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratora systemu teleinformatycznego 2020-10-29 19:55:38
Zarządzenie Nr 26/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 31 lipca 2020 r., w sprawie wyznaczenia koordynatorów oraz powołania zespołu do spraw dostępności 2020-10-29 19:55:12
Zarządzenie Nr 25/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 21 lipca 2020 r., w sprawie ustalenia zasad i sposobu przeprowadzania inwentaryzacji składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 2020-10-29 19:54:33
Zarządzenie Nr 24/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 9 lipca 2020 r., w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty 2020-10-28 15:26:47
Zarządzenie Nr 23/2020 Starosty Oświęcimskiego z dnia 26 czerwca 2020 r., w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego na terenie Powiatu Oświęcimskiego 2020-10-28 15:25:07

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe