Dokumenty: 43

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zarządzenie Nr 44/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 4 listopada 2019 r., w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-11-05 08:52:01
Zarządzenie Nr 43/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 4 listopada 2019 r., w sprawie składu, organizacji, siedziby oraz trybu pracy Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Oświęcimiu 2019-11-05 08:45:10
Zarządzenie Nr 42/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 października 2019 r., w sprawie ustalenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych 2019-10-24 13:35:01
Zarządzenie Nr 41/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 8 października 2019 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1862K ul. Stawowa na odcinku od km 1+094 do km 1+301 i ul. Świętojanska na odcinku od km 1+301 do km 1+600 wraz ze skrzyżowaniem z ul. Podbeskidzką" 2019-10-14 09:28:59
Zarządzenie Nr 40/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 października 2019 r., w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania 2019-10-04 11:30:31
Zarządzenie Nr 39/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 października 2019 r., w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty 2019-10-04 11:30:18
Zarządzenie Nr 38/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 1 października 2019 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 24 września 2018 r., w sprawie ustalenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli wewnętrznej dowodów finansowo-ksiegowych w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-10-03 10:18:58
Zarządzenie Nr 37/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 30 września 2019 r., w sprawie zasad prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej na potrzeby realizacji projektu pn. "Rewitalizacja przez sport - rozbudowa kompleksu sportowego" 2019-10-03 09:13:57
Zarządzenie Nr 36/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 września 2019 r., w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 2019-10-03 09:13:51
Zarządzenie Nr 35/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 26 września 2019 r., w sprawie powołania komisji przetargowej 2019-10-03 09:13:45
Zarządzenie Nr 34/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 52/2018 Starosty Oświęcimskiego z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie organizacji, uruchomienia i funkcjonowania systemu stałego dyżuru na terenie powiatu oświęcimskiego 2019-09-19 10:49:42
Zarządzenie Nr 33/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 3 września 2019 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont 2019-09-05 11:20:02
Zarządzenie Nr 32/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Księgi Procedur Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-09-03 15:18:29
Zarządzenie Nr 31/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 2 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-09-03 15:15:59
Zarządzenie Nr 30/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu 2019-09-02 13:47:13
Zarządzenie Nr 29/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia powiatowego treningu Systemu Wykrywania i Alarmowania 2019-09-02 13:38:46
Zarządzenie Nr 28/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Punktu Kontaktowego HNS w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-09-02 13:36:48
Zarządzenie Nr 27/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 8 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia Instrukcji Magazynowej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu 2019-09-02 13:33:48
Zarządzenie Nr 14/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie rozwiązania za wypowiedzeniem umowy o pracę z Dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu 2019-09-02 13:29:26
Zarządzenie Nr 26/2019 Starosty Oświęcimskiego z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedury przekazania szkoły lub placówki oświatowej przez ustępującego dyrektora szkoły lub placówki 2019-07-24 13:19:27

1 2 3

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe