Dokumenty: 194

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 192/208/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015. Uchwała Nr 192-1/208/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015 w związku z Uchwałą Nr 192/208/2015 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015. 2020-06-16 12:16:28
Uchwała Nr 191/207/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015. 2020-06-16 12:12:24
Uchwała Nr 190/206/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planach finasowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015. 2020-06-16 12:09:03
Uchwała Nr 189/205/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale Nr 42/58/2015 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie określenia szczegółowej klasyfikacji przychadów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Oświęcimiu na rok 2015. 2020-06-16 12:04:58
Uchwała Nr 188/204/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015 w związku z Uchwałą Nr XIII/135/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświecimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. 2020-06-16 11:45:20
Uchwała Nr 187/203/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie przekazania dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu Oświęcimskiego w 2016 roku. 2020-06-16 11:35:12
Uchwała Nr 186/202/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015. Uchwała Nr 186-1/202/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015 w związku z Uchwałą Nr 186/202/2015 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015. 2020-06-16 11:31:56
Uchwała Nr 185/201/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015. 2020-06-16 11:13:52
Uchwała Nr 184/200/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie wykupu na rzecz Powiatu Oświęcimskiego działek nr 99/3 i nr 106/3 położonych w Chełmku zajętych pod drogę powiatową - ulicę Jaworznicką. 2020-06-16 11:10:40
Uchwała Nr 183/199/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie przeniesienia licencji programów finansowo - księgowych na Powiatowy Zespół Nr 3 Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Oświęcimiu. 2020-06-16 11:05:14
Uchwała Nr 182/198/2015 z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kętach. 2020-06-16 11:01:53
Uchwała Nr 181/197/2015 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. 2020-06-16 10:59:36
Uchwała Nr 180/196/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015. Uchwała Nr 180-1/196/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015 w związku z Uchwałą Nr 180/196/2015 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015. 2020-06-16 10:57:46
Uchwała Nr 179/195/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015. 2020-06-16 10:35:13
Uchwała Nr 178/194/2015 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia ewidencji budżetu w układzie zadaniowym. 2020-06-16 10:34:02
Uchwała Nr 177/193/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015. Uchwała Nr 177-1/193/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015 w związku z Uchwałą Nr 177/193/2015 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015. 2020-06-16 10:32:24
Uchwała Nr 176/192/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planach finasowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015. 2020-06-16 10:20:35
Uchwała Nr 175/191/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015. 2020-06-16 10:18:32
Uchwała Nr 174/190/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zmian w planach finasowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2015 w związaku z Uchwałą Nr XII/116/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. 2020-06-16 10:14:39
Uchwała Nr 173/189/2015 z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2020-06-16 10:12:53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe