Dokumenty: 17

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 16/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2014. 2020-05-26 11:54:29
Uchwała Nr 15/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2014. Uchwała Nr 15-1/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2014 w związku z Uchwałą Nr 15/2014 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2014. 2020-05-26 11:50:23
Uchwała Nr 14/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2014. 2020-05-26 11:39:11
Uchwała Nr 13/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2014 w związku z Uchwałą Nr II/19/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. 2020-05-26 11:37:34
Uchwała Nr 12/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w uchwale Nr 49/688/2014 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 31 marca 2014r. w sprawie określenia szczegółowej klasyfikacji przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Oświęcimiu na rok 2014. 2020-05-26 11:18:35
Uchwała Nr 11/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. 2020-05-26 11:07:33
Uchwała Nr 10/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wydania opinii dla proponowanych wariantów z przebiegiem obwodnicy w miejscowości Zator w ciągu drogi krajowej nr 28. 2020-05-26 11:06:37
Uchwała Nr 9/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku ogłoszonym 25 listopada 2014 r. w dziedzinie: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. 2020-05-26 11:04:02
Uchwała Nr 8/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku ogłoszonym 25 listopada 2014 r. w dziedzinie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 2020-05-26 10:57:40
Uchwała Nr 7/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do zatwierdzania i podpisywania dokumentów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowań o udzielenie zamówień publicznych. 2020-05-26 10:55:32
Uchwała Nr 6/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2014. 2020-05-26 10:54:17
Uchwała Nr 5/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania tableta w formie upominku. 2020-05-26 10:50:47
Uchwała Nr 4/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania tableta w formie upominku. 2020-05-26 10:45:48
Uchwała Nr 3/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania obrazu w formie upominku. 2020-05-26 10:44:47
Uchwała Nr 2/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Staroście Oświęcimskiemu. 2020-05-26 10:39:16
Uchwała Nr 1/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2014. 2020-05-26 10:38:10
Uchwała Nr 47/686/2014 z dnia 24 marca 2014 r. 2015-05-07 14:04:23

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe