Dokumenty: 114

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XIII/141/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr V/45/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2015 r., przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu. 2015-12-31 12:59:06
Uchwała Nr XIII/140/2015 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2016. 2015-12-31 10:47:30
Uchwała Nr XIII/139/2015 w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu do komisji konkursowej. 2015-12-31 10:45:26
Uchwała Nr XIII/138/2015 w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu do komisji konkursowej. 2015-12-31 10:44:56
Uchwała Nr XIII/137/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XI/108/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 października 2015 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015. 2015-12-31 10:35:42
Uchwała Nr XIII/136/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/30/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2015-12-31 10:30:02
Uchwała Nr XIII/135/2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2015 rok Nr IV/29/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2015 r. 2015-12-31 10:26:59
Uchwała Nr XIII/134/2015 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2015-12-31 10:24:37
Uchwała Nr XIII/133/2015. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2016 rok. 2015-12-31 10:16:01
Uchwała Nr XII/132/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. 2015-11-25 12:30:17
Uchwała Nr XII/131/2015 w sprawie podjęcia apelu w związku z kilkakrotnymi wstrząsami w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu. 2015-11-25 12:28:42
Uchwała Nr XII/130/2015 w sprawie likwidacji wyodrębnionego rachunku dochodów w Powiatowym Zespole Nr 10 Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Kętach. 2015-11-25 12:27:16
Uchwała Nr XII/129/2015 w sprawie likwidacji wyodrębnionego rachunku dochodów własnych w Powiatowym Zespole Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach. 2015-11-25 12:25:47
Uchwała Nr XII/128/2015 w sprawie likwidacji wyodrębnionego rachunku dochodów własnych w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu. 2015-11-25 12:24:18
Uchwała Nr XII/127/2015 w sprawie powierzenia Gminie Osiek zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej wraz z budową chodnika, odwodnienia, przebudową zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 1758K ul. Główna w Osieku na odcinku od km 4+580 do km 6+590 w granicach istniejącego pasa drogowego”. 2015-11-25 12:22:36
Uchwała Nr XII/126/2015 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2016. 2015-11-25 12:20:35
Uchwała Nr XII/125/2015 w sprawie wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego. 2015-11-25 12:19:01
Uchwała Nr XII/124/2015 w sprawie powierzenia Gminie Brzeszcze wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1870K ul. Nosala w Brzeszczach”. 2015-11-25 12:17:17
Uchwała Nr XII/123/2015 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. 2015-11-25 12:15:27
Uchwała Nr XII/122/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/205/2005 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu. 2015-11-25 12:14:01

1 2 3 4 5 6

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe