Dokumenty: 27

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr II/27/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr IX/113/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 września 2011 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu z późn. zm. 2015-01-08 17:10:07
Uchwała Nr II/26/2014 w sprawie zmiany Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2015-01-08 17:09:18
Uchwała Nr II/25/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/60/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2015-01-08 17:08:17
Uchwała Nr II/24/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/433/2014 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2014 r., przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu. 2015-01-08 17:06:58
Uchwała Nr II/23/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr L/356/2010 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie ustalenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego. 2015-01-08 17:06:02
Uchwała Nr II/22/2014 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2014. 2015-01-08 17:05:02
Uchwała Nr II/21/2014 w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Oświęcimskiego za rok 2014. 2015-01-08 17:03:52
Uchwała Nr II/20/2014 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/401/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2015-01-08 17:02:54
Uchwała Nr II/19/2014 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok Nr XXXV/400/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. 2015-01-08 16:58:18
Uchwała Nr II/18/2014 w sprawie ustalenia wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych. 2015-01-08 16:54:47
Uchwała Nr II/17/2014 w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 2015-01-02 15:46:25
Uchwała Nr II/16/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Prawa i Porządku Publicznego. 2015-01-02 13:21:06
Uchwała Nr II/15/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji i Promocji Powiatu. 2015-01-02 13:18:06
Uchwała Nr II/14/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. 2015-01-02 13:15:40
Uchwała Nr II/13/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. 2015-01-02 13:12:58
Uchwała Nr II/12/2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. 2015-01-02 13:10:30
Uchwała Nr II/11/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa i Porządku Publicznego. 2015-01-02 13:07:32
Uchwała Nr II/10/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Edukacji i Promocji Powiatu. 2015-01-02 13:05:28
Uchwała Nr II/9/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. 2015-01-02 13:03:31
Uchwała Nr II/8/2014 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. 2015-01-02 13:00:45

1 2

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe