Dokumenty: 216

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 176/815/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2014. 2020-05-26 10:04:22
Uchwała Nr 175-1/814/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2014 w związku z Uchwałą Nr 175/814/2014 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2014. 2020-05-26 10:03:17
Uchwała Nr 175/814/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2014. 2020-05-26 10:02:37
Uchwała Nr 174/813/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Katarzynie Węgrzyn-Madeja Inspektorowi Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu do wydawania decyzji, postanowień, uzgodnień, zezwoleń oraz wnioskowania o wydanie decyzji w imieniu Zarządu Powiatu w Oświęcimiu w sprawach objętych zakresem działania Wydziału. 2020-05-26 09:42:57
Uchwała Nr 173/812/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia darowizny działki oznaczonej jako pgr 859/12 położonej w Oświęcimiu obręb Brzezinka. 2020-05-26 09:40:39
Uchwała Nr 172/811/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2014. 2020-05-26 09:39:48
Uchwała Nr 171-1/810/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2014 w związku z Uchwałą Nr 171/810/2014 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2014. 2020-05-26 09:38:39
Uchwała Nr 171/810/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2014. 2020-05-26 09:30:18
Uchwała Nr 170/809/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2014. 2020-05-26 09:29:22
Uchwała Nr 169-1/808/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2014 w związku z Uchwałą Nr 169/808/2014 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2014. 2020-05-26 09:28:41
Uchwała Nr 169/808/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2014. 2020-05-26 09:26:50
Uchwała Nr 168/807/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2014. 2020-05-26 09:26:09
Uchwała Nr 167/806/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2020-05-26 09:25:24
Uchwała Nr 166/805/2014 z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku. 2020-05-26 09:23:42
Uchwała Nr 165/804/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2014. 2020-05-26 09:21:28
Uchwała Nr 164/803/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2020-05-26 09:19:55
Uchwała Nr 163-1/802/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2014 w związku z Uchwałą Nr 163/802/2014 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2014. 2020-05-26 09:15:05
Uchwała Nr 163/802/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2014. 2020-05-26 09:12:18
Uchwała Nr 162/801/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 30/2003 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 marca 2003 r. oraz uchwały Nr 16/2006 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 grudnia 2006 r. 2020-05-26 09:11:20
Uchwała Nr 161-1/800/2014 z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2014 w związku z Uchwałą Nr 161/800/2014 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2014. 2020-05-26 09:09:14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe