Dokumenty: 17

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krakowie z dnia 29.11.2019 r., znak: KR.ZUZ.2.421.739.2019.MŁ o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego 2019-12-05 08:47:48
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 28.11.2019 r. znak:WOŚ.6233.8.2019 o wydanej decyzji. 2019-11-28 12:25:08
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu o wydaniu na wniosek Gminy Zator decyzji z dnia 20.11.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.50.2019.MD w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2019-11-27 08:00:19
Obwieszczenie PGW WP Zarząd Zlewni w Żywcu z dnia 28.10.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.50.2019.MD 2019-11-05 15:41:00
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Krakowie z dnia 23.10.2019 r., znak: KR.ZUZ.2.421.739.2019.MŁ 2019-10-25 13:56:53
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 27 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików 2019-10-03 08:13:46
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 17.09.2019 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.JSz/EU/MD.34 2019-09-30 08:10:15
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 2 września 2019 r., znak: GL.RUZ.421.131.2019.AK 2019-09-18 14:53:10
Akcje szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenach województw: małopolskiego i śląskiego 2019-09-12 09:52:36
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 2 września 2019 r., znak: GL.RUZ.421.127.2019.AT.TS 2019-09-11 14:31:38
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 2 sierpnia 2019 r. znak: KR.ZUZ.5.421.3.12.2019.MP o wydaniu na wniosek Gminy Brzeszcze decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego 2019-08-21 13:25:05
Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach z dnia 18 lipca 2019 r., znak: GL.RUZ.421.102.2019.AT/TS 2019-07-30 11:30:26
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Żywcu z dnia 02.07.2019 r., znak: KR.ZUZ.5.421.3.22.2019.MT 2019-07-09 13:31:16
Informacja PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie z dnia 8 lipca 2019 r. znak: KR.ZUZ.2.421.97.2019.AG o wszczęciu postępowania administracyjnego 2019-07-09 12:50:47
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików 2019-07-09 11:27:09
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Żywcu z dnia 21 czerwca 2019 r. znak:KR.ZUZ.5.421.3.12.2019.MP 2019-07-03 11:17:15
Pismo Ministra Środowiska w sprawie wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji stanu lasu" 2015-07-09 10:52:23

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe