Dokumenty: 16

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Pismo Ministra Środowiska w sprawie wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji stanu lasu" 2015-07-09 10:52:23
Informacja z dnia 10 stycznia 2020 r. KR.RUZ.421.1.300.2019.AK PGW Wody Polskie - RZGW w Krakowie o wszczęciu postępowania 2020-01-13 15:19:04
Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 2020 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.46 2020-02-18 13:50:04
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych Projektu programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego obejmującego strefy: Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów, strefa małopolska 2020-03-19 11:54:17
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 07.04.2020 r. znak:WOŚ.6233.12.2019 o wydanej decyzji. 2020-04-14 09:24:02
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 26 marca 2020 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.96.2020.TL/RKW-2020-2504 2020-04-21 13:03:05
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 21 maja 2020 r., znak: DOOŚ-OAII.4200.36.2016.MD/mko.53 2020-06-02 13:06:35
Obwieszczenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 09.07.2020 r., znak: WOŚ.6233.33.2019 2020-07-10 08:20:27
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 29 czerwca 2020 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.162m.2020.DM, RKW-2020-4681 2020-07-14 14:55:14
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 2 lipca 2020 r., znak: GL.ZUZ.2.4210.199m.2020.TL, RKW-2020-4790 2020-07-15 09:44:13
Informacja o rozpoczęciu konsultacji społecznych Projektu programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego obejmującego strefy: Aglomeracja Krakowska, miasto Tarnów, strefa małopolska 2020-07-20 14:02:56
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 2 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików 2020-09-04 15:18:15
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików 2020-09-15 08:06:36
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików 2020-11-17 11:00:10
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 4 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików 2020-12-07 14:34:36
Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Katowicach z dnia 16 listopada 2020 r., znak: GL.ZUZ.4210.582m.2020.EN/RKW-2020-9250 2020-12-17 11:32:12

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe