Dokumenty: 370

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Ogłoszenie naboru na referenta w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2018-10-25 11:06:48
Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą - „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-10-12 10:08:24
Informacja z otwarcia ofert: „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-09-17 18:14:49
Pytania i odpowiedzi: „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-09-13 12:28:15
Pytania i odpowiedzi: „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-09-11 14:29:15
Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane - „Bezpieczna przystań -przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-08-31 12:22:03
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Rehabilitacji Społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2018-07-13 10:33:27
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Rehabilitacji Społecznej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2018-06-13 10:32:17
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert 2018-06-13 09:22:51
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi z zakresu rehabilitacji indywidualnej 2018-05-21 14:27:35
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej 2018-05-17 07:27:14
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi z zakresu rehabilitacji indywidualnej 2018-05-16 12:17:17
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja kursu prawa jazdy kat. B 2018-05-15 12:15:21
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na roboty budowlane 2018-05-11 13:21:04
Nabór na stanowisko - młodszy wychowawca/wychowawca 2018-05-10 12:56:22
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu rehabilitacji indywidualnej 2018-05-07 14:31:13
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja przebudowy i modernizacji Domu Dziecka w Oświęcimiu 2018-04-27 18:01:53
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja rehabilitacji indywidualnej 2018-04-26 14:56:34
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja rehabilitacji indywidualnej 2018-04-26 14:53:51
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja kursu prawa jazdy kat. B 2018-04-25 16:06:25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe