Dokumenty: 375

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Otwarty konkurs ofert: Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla 36 dzieci 2018-12-03 14:43:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń 2018-11-29 10:15:02
Ogłoszenie naboru na referenta w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2018-11-29 09:36:42
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2018-11-23 08:15:34
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane pn. „Bezpieczna przystań -przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-11-07 11:18:45
Ogłoszenie naboru na referenta w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2018-10-25 11:06:48
Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą - „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-10-12 10:08:24
Informacja z otwarcia ofert: „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-09-17 18:14:49
Pytania i odpowiedzi: „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-09-13 12:28:15
Pytania i odpowiedzi: „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-09-11 14:29:15
Ogłoszenie o przetargu na roboty budowlane - „Bezpieczna przystań -przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-08-31 12:22:03
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Rehabilitacji Społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2018-07-13 10:33:27
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Dziale Rehabilitacji Społecznej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2018-06-13 10:32:17
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert 2018-06-13 09:22:51
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi z zakresu rehabilitacji indywidualnej 2018-05-21 14:27:35
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej 2018-05-17 07:27:14
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi z zakresu rehabilitacji indywidualnej 2018-05-16 12:17:17
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja kursu prawa jazdy kat. B 2018-05-15 12:15:21
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania na roboty budowlane 2018-05-11 13:21:04
Nabór na stanowisko - młodszy wychowawca/wychowawca 2018-05-10 12:56:22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe