Dokumenty: 367

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu korepetycji z języka niemieckiego 2019-03-26 14:21:33
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu komunikacji alternatywnej 2019-03-26 14:20:40
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu hipoterapii 2019-03-26 14:18:31
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu dogoterapii 2019-03-26 14:16:54
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu rehabilitacji indywidualnej - terapia cranio-sacralna 2019-03-12 14:46:53
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu rehabilitacji indywidualnej metodą Vojty 2019-03-12 14:45:05
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu rehabilitacji indywidualnej uczestników projektu 2019-03-12 14:42:10
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń 2018-12-31 10:01:41
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. 2018-12-31 10:01:26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: "Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-12-12 08:54:06
Otwarty konkurs ofert: Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 2018-12-03 14:47:13
Otwarty konkurs ofert: Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych 2018-12-03 14:46:46
Otwarty konkurs ofert: Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego dla 36 dzieci 2018-12-03 14:43:45
Ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń 2018-11-29 10:15:02
Ogłoszenie naboru na referenta w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2018-11-29 09:36:42
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności 2018-11-23 08:15:34
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane pn. „Bezpieczna przystań -przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-11-07 11:18:45
Ogłoszenie naboru na referenta w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2018-10-25 11:06:48
Wniosek Zamawiającego w sprawie przedłużenia terminu związania ofertą - „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-10-12 10:08:24
Informacja z otwarcia ofert: „Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-09-17 18:14:49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe