Dokumenty: 375

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu indywidualnego wsparcia oligofrenopedagoga 2019-04-01 09:22:56
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu zajęć pedagogicznych z elementami terapii behawioralnej 2019-03-26 14:40:36
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu indywidualnej terapii metodą Warnkego 2019-03-26 14:39:24
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu kursu prawa jazdy kat. B 2019-03-26 14:38:12
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu indywidualnej terapii neuropsychologicznej 2019-03-26 14:35:22
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu korepetycji z matematyki, chemii i fizyki 2019-03-26 14:26:04
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu korepetycji z języka angielskiego 2019-03-26 14:23:39
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu korepetycji z języka polskiego 2019-03-26 14:22:58
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu korepetycji z języka niemieckiego 2019-03-26 14:21:33
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu komunikacji alternatywnej 2019-03-26 14:20:40
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu hipoterapii 2019-03-26 14:18:31
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu dogoterapii 2019-03-26 14:16:54
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu rehabilitacji indywidualnej - terapia cranio-sacralna 2019-03-12 14:46:53
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu rehabilitacji indywidualnej metodą Vojty 2019-03-12 14:45:05
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu rehabilitacji indywidualnej uczestników projektu 2019-03-12 14:42:10
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń 2018-12-31 10:01:41
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. 2018-12-31 10:01:26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia: "Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-12-12 08:54:06
Otwarty konkurs ofert: Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie 2018-12-03 14:47:13
Otwarty konkurs ofert: Prowadzenie domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym przeznaczonego dla osób przewlekle psychicznie chorych 2018-12-03 14:46:46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe