Dokumenty: 367

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu indywidualnego wsparcia psychologa dla dzieci 2019-04-05 10:39:01
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu indywidualnego wsparcia psychologa dla osób dorosłych 2019-04-05 10:37:39
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu indywidualnej terapii neuropsychologicznej 2019-04-05 10:35:49
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu korepetycji z języka polskiego 2019-04-05 10:34:22
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu terapii Integracji Sensorycznej z fizjoterapią 2019-04-04 13:23:33
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi z zakresu rehabilitacji indywidualnej 2019-04-04 13:21:56
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu indywidualnego wsparcia tyflopedagoga 2019-04-02 10:35:33
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu indywidualnego wsparcia surdologopedy 2019-04-02 10:34:43
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu indywidualnego wsparcia neurologopedy (terapia jąkania) 2019-04-02 10:33:47
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu indywidualnego wsparcia neurologopedy dla osób dorosłych 2019-04-02 10:32:45
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu indywidualnego wsparcia neurologopedy klinicznego dla dzieci w wieku od 5 miesięcy do 12 lat 2019-04-02 10:29:08
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu indywidualnego wsparcia neurologopedy dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat 2019-04-02 10:26:57
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu indywidualnego wsparcia oligofrenopedagoga 2019-04-01 09:22:56
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu zajęć pedagogicznych z elementami terapii behawioralnej 2019-03-26 14:40:36
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu indywidualnej terapii metodą Warnkego 2019-03-26 14:39:24
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu kursu prawa jazdy kat. B 2019-03-26 14:38:12
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu indywidualnej terapii neuropsychologicznej 2019-03-26 14:35:22
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu korepetycji z matematyki, chemii i fizyki 2019-03-26 14:26:04
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu korepetycji z języka angielskiego 2019-03-26 14:23:39
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu korepetycji z języka polskiego 2019-03-26 14:22:58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe