Dokumenty: 375

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu neurologopedy. 2019-05-06 12:37:15
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi z zakresu wsparcia neurologopedy 2019-05-06 12:32:32
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu wsparcia tyflopedagoga 2019-04-25 10:16:12
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu wsparcia neurologopedy klinicznego 2019-04-25 10:14:13
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu korepetycji z fizyki 2019-04-25 10:11:55
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi z zakresu indywidualnej terapii zaburzeń słuchu centralnego 2019-04-23 14:19:18
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi z zakresu realizacji terapii Integracji Sensorycznej z fizjoterapią. 2019-04-23 14:18:05
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi z zakresu indywidualnego wsparcia psychologa dla osób dorosłych 2019-04-23 14:16:49
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi z zakresu indywidualnego wsparcia psychologa dla dzieci w wieku 13 miesięcy do 9 lat 2019-04-23 14:15:22
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi z zakresu indywidualnego wsparcia psychoterapeuty dla dzieci i młodzieży 2019-04-23 14:13:38
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi z zakresu korepetycji z języka polskiego 2019-04-23 14:12:13
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi w zakresie indywidualnego wsparcia surdologopedy 2019-04-12 16:09:14
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi w zakresie wsparcia neurologopedy dla dzieci w wieku od 3 do 15 lat 2019-04-12 16:07:23
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi z zakresu indywidualnego wsparcia neurologopedy (terapia jąkania) 2019-04-12 16:06:15
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi z zakresu indywidualnego wsparcia neurologopedy dla osób dorosłych 2019-04-12 16:01:30
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi w zakresie korepetycji z matematyki 2019-04-11 14:40:19
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi z zakresu korepetycji z języka niemieckiego 2019-04-09 14:43:05
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi z zakresu indywidualnego wsparcia oligofrenopedagoga 2019-04-09 14:42:18
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi z zakresu zajęć pedagogicznych z elementami terapii behawioralnej. 2019-04-09 12:47:52
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi z zakresu komunikacji alternatywnej 2019-04-09 12:46:02

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe