Dokumenty: 375

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Ogłoszenie na przeprowadzenie treningu kompetencji społecznych z zakresu: asertywność i budowanie poczucia własnej wartości 2013-08-30 10:43:25
Przedłużenie terminu składania ofert: Specjalista w zakresie indywidualnej terapii jąkania dla osoby dorosłej 2013-06-17 12:57:48
Zaproszenie do wspólpracy dwóch animatorów czasu wolnego dzieci i młodzieży 2013-05-17 09:43:05
Specjaliści w zakresie indywidualnego poradnictwa psychologicznego 2013-03-28 12:20:53
Specjaliści w zakresie indywidualnego poradnictwa zawodowego 2013-03-28 12:18:47
Specjalista w zakresie indywidualnego poradnictwa pedagogicznego 2013-03-28 12:16:49
OGŁOSZENIE W SPRAWIE SZKOLENIA RODZIN ZASTĘPCZYCH 2013-02-20 09:26:59
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2013-01-07 14:50:15
Przetarg niograniczony na: Pełnienie funkcji Koordynatora Projektu Systemowego: "Zainwestuj w siebie" 2012-12-24 08:11:25
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2012-11-30 11:03:31
Otwarty konkurs dla organizacji pozarządowych na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej 2012-10-31 12:51:23
Zaproszenie do składania ofert na realizację szeregu zabiegów rehabilitacyjnych 2012-09-06 11:54:11
Ogłoszenie 2012-08-31 14:46:18
Specjalista w zakresie Asystenta Osoby Niepełnosprawnej 2012-08-21 12:42:19
PCPR- Osoby niepełnosprawne, druki do pobrania. 2011-10-18 09:56:42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe