Dokumenty: 375

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu rehabilitacji indywidualnej 2018-05-07 14:31:13
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja przebudowy i modernizacji Domu Dziecka w Oświęcimiu 2018-04-27 18:01:53
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja rehabilitacji indywidualnej 2018-04-26 14:56:34
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja rehabilitacji indywidualnej 2018-04-26 14:53:51
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja kursu prawa jazdy kat. B 2018-04-25 16:06:25
Nabór na na członka składu orzekającego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 2018-03-21 13:08:36
Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej 2018-03-20 14:11:36
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej 2018-02-16 11:29:31
Nabór na na członka składu orzekającego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 2018-01-03 11:52:14
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2017-11-07 07:18:40
Nabór na na członka składu orzekającego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności 2017-10-18 13:59:54
Nabór na stanowisko urzędnicze w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń 2017-10-16 12:20:22
Ogłoszenie wyniku otwartego konkursu ofert 2017-09-26 13:07:57
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi z zakresu komunikacji alternatywnej 2017-09-14 11:23:00
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi z zakresu rehabilitacji indywidualnej 2017-09-14 11:18:39
Zaproszenie do złożenia oferty - Realizacja usługi z zakresu komunikacji alternatywnej 2017-09-04 10:46:33
Zaproszenie do złożenia ofert - Realizacja usługi z zakresu rehabilitacji indywidualnej 2017-09-04 10:44:05
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi w zakresie przeprowadzenia zajęć indywidualnych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju 2017-08-25 13:59:52
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi w zakresie zapewnienia wyżywienia i wynajem sali szkoleniowych na potrzeby realizacji szkolenia 2017-08-25 13:58:35
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja usługi w zakresie przeprowadzenia warsztatów grupowych z zakresu komunikacji interpersonalnej, asertywności i radzenia sobie z emocjami 2017-08-25 13:57:15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe