Dokumenty: 340

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja wsparcia neurologopedy 2017-05-23 15:43:21
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja wsparcia w formie dogoterapii 2017-06-08 14:15:21
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja wsparcia w formie dogoterapii 2017-06-28 10:54:15
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja wsparcia w formie hipoterapii 2017-06-08 14:33:08
Informacja o wynikach postępowania - Realizacja zadania publicznego w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej 2019-06-10 14:17:42
Informacja o wynikach postępowania - Rehabilitacja indywidualna 2017-06-08 14:53:13
Informacja o wynikach postępowania - Rehabilitacja indywidualna (ćwiczenia Metodą FED) 2017-06-08 14:51:44
Informacja o wynikach postępowania - Rehabilitacja indywidualna uczestników projektu „Nowe wyzwania – lepsza przyszłość”. 2016-06-14 14:36:57
Informacja o wynikach postępowania - Terapia słuchu metodą Johansena 2017-05-25 14:53:42
Informacja o wynikach postępowania - Trening kompetencji społecznych z zakresu komunikacji interpersonalnej 2016-06-09 09:23:10
Informacja o wynikach postępowania - Zapewnienie wyżywienia i wynajem dwóch sal szkoleniowych 2017-06-08 14:39:58
Informacja o wynikach postępowania- Rehabilitacja indywidualna (ćwiczenia Metodą Vojty) 2017-06-08 14:54:30
Informacja o wynikach postępowania: Asystent osoby niepełnosprawnej lub asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. 2016-06-10 13:05:39
Informacja o wynikach postępowania: Komunikacja alternatywna min 40 h dla 1 osoby niepełnosprawnej (dziecka w wieku 6 lat) 2016-07-14 11:18:31
Informacja o wynikach postępowania: Realizacja szkolenia w ramach projektu dla grupy 14 osób dorosłych z zakresu: Asertywność i budowanie poczucia własnej wartości w zakresie 18 godzin szkoleniowych. 2016-09-23 09:24:44
Informacja o wynikach postępowania: Realizacja szkolenia w ramach projektu dla grupy 14 osób dorosłych z zakresu: Trening analizowania sytuacji społecznej – 16 godzin, Trening autoprezentacji – 16 godzin, Trening podejmowania roli innych ludzi – 8 godzin. 2016-08-24 14:12:06
Informacja o wynikach postępowania: Realizacja szkolenia w ramach projektu dla grupy 7 osób dorosłych z zakresu: Trening kompetencji wychowawczych. 2016-07-14 11:23:15
Informacja o wynikach postępowania: Realizacja szkolenia w ramach projektu z zakresu: Radzenia sobie ze stresem i własnymi emocjami. 2016-06-10 13:06:49
Informacja o wynikach postępowania: Realizacja usługi transportowej. 2016-10-04 12:34:38
Informacja o wynikach postępowania: Realizacja wsparcia pedagoga w zakresie korepetycji z przedmiotu j. angielski dla - klientów PCPR – 4 dzieci w przedziale wiekowym 7 - 14 lat, w wymiarze 80 godzin 2016-07-14 11:17:24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe