Dokumenty: 375

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Animator czasu wolnego dla dzieci i młodzieży 2014-05-15 09:10:22
Asystent osoby niepełnosprawnej 2014-05-15 10:22:06
Informacja o działalności jednostki 2014-03-25 14:12:07
Informacja o naborze na stanowisko referenta w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnoprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2020-11-24 13:58:45
Informacja o naborze na stanowisko urzędnicze w Dziale Finansowo - Administracyjnym 2020-10-05 11:26:45
Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego - Zabudowa aneksów kuchennych w ramach projektu pn. "Bezpieczna przystań - przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu" 2019-05-28 07:21:46
Informacja o unieważnieniu konkursu na stanowisko głównego księgowego 2020-12-07 08:51:05
Informacja o utrudnieniach w kontakcie z PCPR 2013-11-19 15:43:24
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 2013-01-07 14:50:15
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane pn. „Bezpieczna przystań -przebudowa i modernizacja Domu Dziecka w Oświęcimiu” 2018-11-07 11:18:45
Informacja o wyborze oferty 2020-08-20 10:25:11
Informacja o wyborze oferty 2020-08-20 14:50:37
Informacja o wyborze oferty 2019-07-11 14:00:05
Informacja o wyborze oferty 2019-09-11 14:44:16
Informacja o wynikach naboru na jedno stanowisko urzędnicze w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2013-12-20 11:42:08
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent w PZON 2020-12-28 12:36:44
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Dziale Rehabilitacji Społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2015-07-13 11:25:48
Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. 2018-12-31 10:01:26
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Dziale Pomocy Instytucjonalnej i Realizacji Świadczeń w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2017-01-13 13:23:35
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze księgowa 2020-03-26 08:43:53

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe