Dokumenty: 340

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Asystent osoby niepełnosprawnej 2014-05-15 10:22:06
Rozeznanie dostepnej oferty rynkowej z zakresu realizacji kursów językowych 2014-07-04 09:59:55
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej z zakresu realizacji kursów zawodowych 2014-07-04 10:21:08
Zaproszenie do przedstawienia informacji dotyczącej kosztów realizacji w zakresie zabiegów rehabilitacyjnych 2014-08-20 10:31:30
Trening kompetencji społecznych z zakresu: „Asertywność i budowanie poczucia własnej wartości” - listopad 2014 r. 2014-10-22 11:27:48
Trening kompetencji społecznych z zakresu: „Asertywność i budowanie poczucia własnej wartości” - grudzień 2014 r. 2014-10-22 11:30:40
Ogłoszenie - Wykonawca usługi przeprowadzenia treningu umiejętności poszukiwania pracy 2015-03-06 11:10:08
Ogłoszenie - Specjalista w zakresie poradnictwa zawodowego 2015-03-06 11:15:03
Ogłoszenie - Realizacja kursów zawodowych 2015-03-10 12:36:32
Zaproszenie do przedstawienia informacji dotyczącej kosztów realizacji w zakresie zabiegów rehabilitacyjnych 2015-03-25 13:23:14
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Referenta w Dziale Rehabilitacji Społecznej 2015-06-05 13:28:08
Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Dziale Rehabilitacji Społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu 2015-07-13 11:25:48
W dniu 7 sierpnia 2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu nieczynne 2015-07-29 10:51:17
Rozeznanie dostępnej oferty rynkowej na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu: "Nowe wyzwania - lepsza przyszłość" 2016-02-24 11:48:13
załącznik do rozeznania dostępnej oferty rynkowej na pełnienie funkcji Koordynatora Projektu: "Nowe wyzwania - lepsza przyszłość" - formularz ofertowy 2016-02-24 11:55:15
Zaproszenie do złożenia oferty - Logopeda 2016-05-30 07:49:41
Zaproszenie do złożenia oferty - Hipoterapia 2016-05-30 07:49:57
Zaproszenie do złożenia oferty - Dogoterapia 2016-05-30 07:50:36
Zaproszenie do złożenia oferty - Indywidualna pomoc psychologiczna 2016-05-30 07:50:46
Zaproszenie do złożenia oferty - Trening kompetencji społecznych z zakresu komunikacji interpersonalnej 2016-05-30 13:14:12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe