Dokumenty: 230

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 65/510/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 09:47:10
Uchwała Nr 64/509/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 09:46:12
Uchwała Nr 63/508/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2012 r. oraz informacji o stanie mienia Powiatu Oświęcimskiego wg stanu na dzień 31.12.2012 r. 2020-05-15 09:44:35
Uchwała Nr 62/507/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2012 r. 2020-05-15 09:41:17
Uchwała Nr 61/506/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu na rok 2013 za wynajem lokali użytkowych oraz dzierżawę gruntów, stanowiących mienie Powiatu Oświęcimskiego. 2020-05-15 09:33:41
Uchwała Nr 60/505/2013 z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Oświęcimiu przy ul. Dąbrowskiego 139, na którą składa się prawo użytkowania wieczystego do pgr 2656/63 o powierzchni 0,1172 ha (obręb Dwory I) oraz własność budynku. 2020-05-15 09:30:51
Uchwała Nr 59/504/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 09:29:25
Uchwała Nr 58/503/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Krzysztofowi Ługowskiemu - Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Rozwoju i Dróg do wydawania decyzji i postanowień w sprawach objętych zakresem dzialania Wydziału. 2020-05-15 09:28:49
Uchwała Nr 57/502/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku, 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 18. 2020-05-15 09:27:41
Uchwała Nr 56/501/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach, 32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1. 2020-05-15 09:25:33
Uchwała Nr 55/500/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzeszczach, 32-620 Brzeszcze, ul. Kosynierów 20. 2020-05-15 08:54:20
Uchwała Nr 54/499/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Leszczyńskiej 8. 2020-05-15 08:52:20
Uchwała Nr 53/498/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Obozowa 31. 2020-05-15 08:50:26
Uchwała Nr 52/497/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek powiatu oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 08:47:59
Uchwała Nr 51/496/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie ustalenia podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie, pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczyieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. 2020-05-15 08:46:37
Uchwała Nr 50/495/2013 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie sprzedaży zabudowanej działki nr 2461/6 położonej w Kętach obręb Kęty Nowe Miasto. 2020-05-15 08:38:29
Uchwała Nr 49/494/2013 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 08:36:57
Uchwała Nr 48-1/493/2013 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013 w związku z Uchwałą Nr 48/493/2013 Zarządu Powiatu z dnia 11 marca 2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 08:35:59
Uchwała Nr 48/493/2013 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 08:34:46
Uchwała Nr 47/492/2013 z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ustalenia zasad opracowania arkuszy organizacyjnych szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Oświęcimski, na rok szkolny 2013/2014. 2020-05-15 08:33:51

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe