Dokumenty: 230

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 116/561/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 13:07:23
Uchwała Nr 115-1/560/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013 w związku z Uchwałą Nr 115/560/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 13:03:38
Uchwała Nr 115/560/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 12:59:27
Uchwała Nr 114/559/2013 z dnia 1 lipca 2013 r. w sprawie opinii do projektu budowy drogi klasy D wraz z rozbudową drogi klasy L (ul. Pod Borem) oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach planowanej Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej "Nowe Dwory" w Oświęcimiu. 2020-05-15 12:58:22
Uchwała Nr 113/558/2013 z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013 w związku z Uchwałą Nr XXXI/353/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2013 r. 2020-05-15 12:56:27
Uchwała Nr 112/557/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 12:25:36
Uchwała Nr 111/556/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Panu Andrzejowi Skrzypińskiemu- członkowi Zarządu Powiatu do wydawania decyzji i postanowień w sprawach objętych zakresem działania Wydziału. 2020-05-15 12:23:02
Uchwała Nr 110/555/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie opinii do projektu budowy drogi gminnej klasy D wraz z infrastrukturą techniczną realizowaną w ramach planowanej Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej "Nowe Dwory" w Oświęcimiu. 2020-05-15 12:18:05
Uchwała Nr 109/554/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie wydania opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych z jednoczesnym pozbawieniem kategorii dróg powiatowych dróg na terenie Gminy Kęty. 2020-05-15 12:12:34
Uchwała Nr 108/553/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w spawie przyjęcia "Regulaminu udzielania stypendiów stażowych w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" realizowanego przez Powiat Oświęcimski w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki". 2020-05-15 12:11:04
Uchwała Nr 107/552/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy o dofnansowanie projektu "Absolwenci w oczekiwaniu na podjęcie gości międzynarodowych - staż w środkowych Niemczech" w ramach programu sektorwego Leonardo da Vinci oraz realizacji przedmiotu tej umowy. 2020-05-15 12:09:29
Uchwała Nr 106/551/2013 z dnia 24 czerwa 2013 r. w sprawie ustalenia rodzajów lokali przeznaczonych do najmu godzinowego w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodwego w Małopolsce" oraz stawek czynszu z tytułu tego namju. 2020-05-15 12:05:27
Uchwała Nr 105-1/550/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w planach finasowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013 w związku z Uchwałą Nr 105/550/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 12:03:16
Uchwała Nr 105/550/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 12:01:38
Uchwała Nr 104/549/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 12:00:48
Uchwała Nr 103/548/2013 z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania formularza kontraktowego i umowy o dofinansowanie projektu "Bliżej europejskiego rynku pracy - staże w Portugalii" w ramach programu sektorowego Leonardo da Vinci oraz realizacji przedmiotu tej umowy. 2020-05-15 11:46:59
Uchwała Nr 102/547/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 11:38:38
Uchwała Nr 101/546/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 11:37:33
Uchwała Nr 100-1/545/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013 w związku z Uchwałą Nr 100/545/2013 Zarządu Powiatu z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 11:34:28
Uchwała Nr 100/545/2013 z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 11:32:39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe