Dokumenty: 230

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 133/578/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 13:58:18
Uchwała Nr 132/577/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 13:57:29
Uchwała Nr 131/576/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie przyznania nagrody rocznej Pani Marii Wilgus - Dyrektorowi Powiatowych Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych w Grojcu. 2020-05-15 13:56:38
Uchwała Nr 130/575/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącemu obowiązki Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku. 2020-05-15 13:40:38
Uchwała Nr 129/574/2013 z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku. 2020-05-15 13:39:06
Uchwała Nr 128-1/573/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w planach fnansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013 w związku z Uchwałą Nr 128/573/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 13:37:39
Uchwała Nr 128/573/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 13:36:08
Uchwała Nr 127/572/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do przygotowania i przeprowadzenia w imieniu i na rzecz Powiatu Oświęcimskiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest dostawa i wdrożenie doświadczalnego systemu teleinformatycznego w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy realizowany w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. 2020-05-15 13:34:16
Uchwała Nr 126/571/2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie pozbawienia stypendium sportowego zawodników Uczniowskiego Klubu Łyżwiarstwa Figurowego "Unia" w Oświęcimiu. 2020-05-15 13:25:43
Uchwała Nr 125-1/570/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013 w związku z Uchwałą Nr 125/570/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 13:24:09
Uchwała Nr 125/570/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 13:22:18
Uchwała Nr 124/569/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 13:21:21
Uchwała Nr 123/568/2013 z dnia 29 lipca 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 13:20:21
Uchwała Nr 122/567/2013 z dnia 22 lipca 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2020-05-15 13:18:07
Uchwała Nr 121-1/566/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013 w związku z Uchwałą Nr 121/566/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 15 lipca 2013 r w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 13:15:35
Uchwała Nr 121/566/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 13:14:21
Uchwała Nr 120/565/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 13:13:45
Uchwała Nr 119/564/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie wstępnej deklaracji odnośnie zaliczenia do kategorii dróg wojewódzkich z jednoczesnym pozbawieniem kategorii dróg powiatowych ulicy Chemików w Oświęcimiu (DP 1892K). 2020-05-15 13:12:32
Uchwała Nr 118/563/2013 z dnia 15 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu- Bogusławie Bebak do podpisania umowy i realizacji projektu pn. "Trzymaj Formę!" w ramach realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007-2013. 2020-05-15 13:10:47
Uchwała Nr 117/562/2013 z dnia 9 lipca 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania rozliczenia projektu "Praktyki zawodowe we Frankfurcie nad Odrą szansą na popularyzację kuchni niemieckiej na rynku europejskim" w ramach programu Leonadro da Vinci. 2020-05-15 13:09:01

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe