Dokumenty: 230

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 165/610/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 15:00:08
Uchwała Nr 164/609/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 8/2010 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 14 grudnia 2010 r. w sprawie upoważnienia do składania oświadczeń woli. 2020-05-15 14:59:33
Uchwała Nr 163/608/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania zbiorczych sprawozdań budżetowych. 2020-05-15 14:58:11
Uchwała Nr 162/607/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie upoważnienia do podpisywania zbiorczych sprawozdań budżetowych. 2020-05-15 14:56:31
Uchwała Nr 161/606/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie przyznania nagrody finansowej dla zawodniczki Uczniowskiego Klubu Hokejowego Kobiet "Unia Oświęcim". 2020-05-15 14:55:40
Uchwała Nr 160/605/2013 z dnia 4 listopada 2013 r. w sprawie przyznania nagrody finansowej dla zawodnika Uczniowskiego Klubu Hokejowego "Unia Oświęcim". 2020-05-15 14:54:16
Uchwała Nr 159/604/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 14:52:12
Uchwała Nr 158-1/603/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013 w związku z Uchwałą Nr 158/603/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 14:51:30
Uchwała Nr 158/603/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 14:50:31
Uchwała Nr 157/602/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 14:49:31
Uchwała Nr 156/601/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013 w związku z Uchwałą Nr XXXIII/375/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. 2020-05-15 14:47:24
Uchwała Nr 155/600/2013 z dnia 29 października 2013 r. w sprawie sprzedaży garaży blaszanych będących na wyposażeniu Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach. 2020-05-15 14:45:27
Uchwała Nr 154/599/2013 z dnia 21 października 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 14:43:49
Uchwała Nr 153/598/2013 z dnia 21 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku. 2020-05-15 14:42:30
Uchwała Nr 152-1/597/2013 z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013 w związku z Uchwałą Nr 152/597/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 14:40:25
Uchwała Nr 152/597/2013 z dnia 14 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 14:36:19
Uchwała Nr 151/596/2013 z dnia 14 października 2013 r. w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji p. t. "Rozbudowa lewego wału rzeki Soły w km 0+000 - 0+447 w msc. Broszkowice (gm. Oświęcim), pow. oświęcimski, woj. małopolskie". 2020-05-15 14:35:26
Uchwała Nr 150/595/2013 z dnia 14 października 2013 r. w sprawie opinii do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji p. t. "Rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 0+000 - 0+750 (km ewidencyjny: 0+0000+780) w msc. Broszkowice, Babice (gm. Oświęcim) i msc. Bobrek (gm. Chełmek), pow. oświęcimski, woj. małopolskie". 2020-05-15 14:29:42
Uchwała Nr 149-1/594/2013 z dnia 7 października 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013 w związku z Uchwałą Nr 149/594/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 7 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 14:27:42
Uchwała Nr 149/594/2013 z dnia 7 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 14:25:52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe