Dokumenty: 230

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 10/455/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2020-05-13 14:40:00
Uchwała Nr 9/454/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2020-05-13 14:39:06
Uchwała Nr 8/453/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych nowo wybudowany odcinek drogi stanowiącej południowo-zachodnią obwodnicę Kęt, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1826K ul. Żwirki i Wigury do skrzyżowania z drogą gminną nr 510022K ul. Spacerowa. 2020-05-13 14:37:40
Uchwała Nr 7/452/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Oświęcimski za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. 2020-05-13 14:35:19
Uchwała Nr 6/451/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia rocznej dotacji na jednego ucznia ponadgimnazjalnej szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej. 2020-05-13 14:33:37
Uchwała Nr 5/450/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie sprzedaży maszyn i urządzeń będących w użytkowaniu Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach. 2020-05-13 14:32:30
Uchwała Nr 4/449/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia zgłoszenia inwestycji sportowej na rok 2013 w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego. 2020-05-13 13:56:19
Uchwała Nr 3/448/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia darowizny od Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna prawa użytkowania wieczystego do działki nr 1010/21 zajętej pod drogę powiatową - ulicę Szpitalną w Oświęcimiu. 2020-05-13 13:55:06
Uchwała Nr 2/447/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-13 13:52:44
Uchwała Nr 1/446/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - konkurs 2013 r. w oparciu o program sektorowy Leonardo da Vinci. 2020-05-13 13:51:17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe