Dokumenty: 230

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 27/472/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomonictwa do złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. 2020-05-15 07:50:03
Uchwała Nr 26/471/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu Comenius - Partnerskie Projekty Szkół. 2020-05-15 07:48:39
Uchwała Nr 25/470/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu "So coffee" w ramach programu Comenius. 2020-05-15 07:47:07
Uchwała Nr 24/469/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. w spawie opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych ulic na terenie Gminy Chełmek. 2020-05-15 07:46:03
Uchwała Nr 23-1/468/2013 z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013 w związku z Uchwałą Nr 23/468/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 07:43:55
Uchwała Nr 23/468/2013 z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 07:43:12
Uchwała Nr 22/467/2013 z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Jackowi Stochowi Dyrektorowi Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu. 2020-05-15 07:41:47
Uchwała Nr 21/466/2013 z dnia 11 lutego 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu "Gifts of the personality - Perły charakteru" w ramach programu Comenius Partnerskie Projekty Szkół - konkurs 2013 r. 2020-05-15 07:40:12
Uchwała Nr 20-1/465/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013 w związku z Uchwałą Nr 20/465/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęicmskiego na rok 2013. 2020-05-15 07:38:41
Uchwała Nr 20/465/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 07:37:54
Uchwała Nr 19/464/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży pieca konwekcyjno-parowego będącego w użytkowaniu Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach. 2020-05-15 07:36:10
Uchwała Nr 18/463/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzeszczach, 32-620 Brzeszcze, ul. Kosynierów 20. 2020-05-15 07:35:05
Uchwała Nr 17/462/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Leszczyńskiej 8. 2020-05-15 07:34:15
Uchwała Nr 16/461/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku, 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 18. 2020-05-15 07:33:24
Uchwała Nr 15/460/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach, 32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1. 2020-05-15 07:31:55
Uchwala Nr 14/459/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych z Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Obozowa 31. 2020-05-15 07:30:11
Uchwała Nr 13-1/458/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013 w związku z Uchwałą Nr 13/458/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 07:29:06
Uchwała Nr 13/458/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 07:28:11
Uchwała Nr 12/457/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 2020-05-15 07:26:48
Uchwała Nr 11/456/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu " Wspólna historia, wspólna przyszłość" w ramach programu "Młodzież w działaniu" - konkurs 2013 r. 2020-05-15 07:25:27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe