Dokumenty: 230

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 1/446/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - konkurs 2013 r. w oparciu o program sektorowy Leonardo da Vinci. 2020-05-13 13:51:17
Uchwała Nr 2/447/2013 z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-13 13:52:44
Uchwała Nr 3/448/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia darowizny od Synthos Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo - akcyjna prawa użytkowania wieczystego do działki nr 1010/21 zajętej pod drogę powiatową - ulicę Szpitalną w Oświęcimiu. 2020-05-13 13:55:06
Uchwała Nr 4/449/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia zgłoszenia inwestycji sportowej na rok 2013 w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego. 2020-05-13 13:56:19
Uchwała Nr 5/450/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie sprzedaży maszyn i urządzeń będących w użytkowaniu Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach. 2020-05-13 14:32:30
Uchwała Nr 6/451/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia rocznej dotacji na jednego ucznia ponadgimnazjalnej szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej. 2020-05-13 14:33:37
Uchwała Nr 7/452/2013 z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Powiat Oświęcimski za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. 2020-05-13 14:35:19
Uchwała Nr 8/453/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie opinii dotyczącej zaliczenia do kategorii dróg gminnych nowo wybudowany odcinek drogi stanowiącej południowo-zachodnią obwodnicę Kęt, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1826K ul. Żwirki i Wigury do skrzyżowania z drogą gminną nr 510022K ul. Spacerowa. 2020-05-13 14:37:40
Uchwała Nr 9/454/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2020-05-13 14:39:06
Uchwała Nr 10/455/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2020-05-13 14:40:00
Uchwała Nr 11/456/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu " Wspólna historia, wspólna przyszłość" w ramach programu "Młodzież w działaniu" - konkurs 2013 r. 2020-05-15 07:25:27
Uchwała Nr 12/457/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie powołania komisji do spraw przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 2020-05-15 07:26:48
Uchwała Nr 13/458/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 07:28:11
Uchwała Nr 13-1/458/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013 w związku z Uchwałą Nr 13/458/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 07:29:06
Uchwala Nr 14/459/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 5 Szkół Budowlanych z Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Obozowa 31. 2020-05-15 07:30:11
Uchwała Nr 15/460/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Bielenina w Brzeszczach, 32-620 Brzeszcze, ul. Kościuszki 1. 2020-05-15 07:31:55
Uchwała Nr 16/461/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 8 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Jana Kilińskiego w Chełmku, 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 18. 2020-05-15 07:33:24
Uchwała Nr 17/462/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Leszczyńskiej 8. 2020-05-15 07:34:15
Uchwała Nr 18/463/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzeszczach, 32-620 Brzeszcze, ul. Kosynierów 20. 2020-05-15 07:35:05
Uchwała Nr 19/464/2013 z dnia 4 lutego 2013 r. w sprawie sprzedaży pieca konwekcyjno-parowego będącego w użytkowaniu Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Brzeszczach. 2020-05-15 07:36:10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe