Dokumenty: 230

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 194-1/639/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013 w związku z Uchwałą Nr 194/639/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 30 grudnia w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 16:00:04
Uchwała Nr 194/639/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 15:58:50
Uchwała Nr 193/638/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 15:56:43
Uchwała Nr 192/637/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 15:56:10
Uchwała Nr 191-1/636/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013 w związku z Uchwałą Nr 191/636/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2013 w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 15:55:27
Uchwała Nr 191/636/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 15:54:23
Uchwała Nr 190/635/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013 w związku z Uchwałą Nr XXXV/402/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. 2020-05-15 15:53:50
Uchwała Nr 189/634/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie opinii do projektu aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Oświęcim na lata 2014-2017 z perspektywą na lata 2018-2021" 2020-05-15 15:52:28
Uchwała Nr 188/634/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do realizacji przedmiotu Umowy partnerskiej na rzecz realizacji Projektu "Małopolska Chmura Edukacyjna - projekt pilotażowy" oraz rozliczenia dofinansowania przyznanego Powiatowi Oświęcimskiego w ramach w/w Projektu. 2020-05-15 15:51:11
Uchwała Nr 187/632/2013 z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w uchwale Nr 66/511/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowej klasyfikacji przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Oświęcimiu na rok 2013. 2020-05-15 15:49:10
Uchwała Nr 186/631/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 15:47:26
Uchwała Nr 185-1/630/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013 w związku z Uchwałą Nr 185/630/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2020-05-15 15:46:50
Uchwała Nr 185/630/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 15:46:10
Uchwała Nr 184/629/2013 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Dziecka w Oświęcimiu. 2020-05-15 15:45:01
Uchwała Nr 183/628/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 15:44:25
Uchwała Nr 182-1/627/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013 w związku z Uchwałą Nr 182/627/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 15:43:34
Uchwała Nr 182/627/2013 z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 15:42:46
Uchwała Nr 181/626/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 15:41:51
Uchwała Nr 180-1/625/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013 w związku z Uchwałą Nr 180/625/2013 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 15:41:14
Uchwała Nr 180/625/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2013. 2020-05-15 15:40:28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe