Dokumenty: 123

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr XXXV/409/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/310/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2013 r., przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu. 2014-01-02 10:20:14
Uchwała Nr XXXV/408/2013 w sprawie wysokości opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz opłat za jego przechowywanie na parkingu strzeżonym na terenie Powiatu Oświęcimskiego. 2014-01-02 10:17:37
Uchwała Nr XXXV/407/2013 w sprawie zawierania porozumień dotyczących zasad prowadzenia pozaszkolnych punktów katechetycznych pomiędzy Powiatem Oświęcimskim a innymi jednostkami samorządu terytorialnego. 2014-01-02 10:17:27
Uchwała Nr XXXV/406/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie najmu pomieszczeń Cieszyńskiemu Ośrodkowi Patomorfologii „INTRA” Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej s.c. z siedzibą w Oświęcimiu. 2014-01-02 10:17:18
Uchwała Nr XXXV/405/2013 w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Oświęcimskiego w roku 2014. 2014-01-02 10:17:10
Uchwała Nr XXXV/404/2013 w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2013. 2014-01-02 10:17:04
Uchwała Nr XXXV/403/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/309/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2014-01-02 10:04:08
Uchwała Nr XXXV/402/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2013 rok Nr XXIV/285/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. 2014-01-02 10:01:07
Uchwała Nr XXXV/401/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimskiego. 2013-12-31 14:39:19
Uchwała Nr XXXV/400/2013. Uchwała Budżetowa Powiatu Oświęcimskiego na 2014 rok. 2013-12-31 12:08:13
Uchwała Nr XXXIV/399/2013 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu. 2013-12-04 08:02:58
Uchwała Nr XXXIV/398/2013 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Powiatu Oświęcimskiego do Komitetu Stowarzyszenia „Dolina Karpia”. 2013-12-04 08:02:43
Uchwała Nr XXXIV/397/2013 w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. 2013-12-02 14:25:48
Uchwała Nr XXXIV/396/2013 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej. 2013-12-02 14:24:15
Uchwała Nr XXXIV/395/2013 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Prawa i Porządku Publicznego. 2013-12-02 14:22:43
Uchwała Nr XXXIV/394/2013 w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego. 2013-12-02 14:20:37
Uchwała Nr XXXIV/393/2013 w sprawie wyboru Pani Bożeny Sobocińskiej do składu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2013-12-02 14:18:55
Uchwała Nr XXXIV/392/2013 w sprawie odwołania Pani Cecylii Ślusarczyk ze składu Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2013-12-02 14:16:58
Uchwała Nr XXXIV/391/2013 w sprawie zmiany Statutu oraz ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. 2013-12-02 14:14:25
Uchwała Nr XXXIV/390/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/310/2013 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału środków na 2013 r., przyznanych samorządowi powiatowemu według algorytmu. 2013-12-02 14:12:05

1 2 3 4 5 6 7

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe