Dokumenty: 230

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwała Nr 223-1/445/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012 w związku z Uchwałą Nr 223/445/2012 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012. 2020-05-13 13:49:42
Uchwała Nr 223/445/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012 r. 2020-05-13 13:48:33
Uchwała Nr 222/444/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012. 2020-05-13 13:47:28
Uchwała Nr 221/443/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w planach finansowych budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012. 2020-05-13 13:46:29
Uchwała Nr 220/442/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012. 2020-05-13 13:45:50
Uchwała Nr 219/441/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Powiatu Oświęcimskiego dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. 2020-05-13 13:45:01
Uchwała Nr 218/440/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do złożenia wniosku w konkursie Leonardo da Vinci 2013. 2020-05-13 13:43:45
Uchwała Nr 217/439/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 96/318/2012 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 maja 2012 w sprawie ustalenia rocznej dotacji na jednego ucznia ponadgimnazjalnej szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz na jednego wychowanka internatu niepublicznego. 2020-05-13 13:42:37
Uchwała Nr 216/438/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany do Uchwały Nr 95/317/2012 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 maja 2012 roku w sprawie ustalenia rocznej dotacji na jednego ucznia ponadgimnazjalnej szkoły publicznej prowadzonej przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych. 2020-05-13 13:41:32
Uchwała Nr 215/437/2012 z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Harmonogramu czynności związanych z likwidacją Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu. 2020-05-13 13:40:09
Uchwała Nr 214/436/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 50/272/2012 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowej klasyfikacji przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Oświęcimiu na rok 2012. 2020-05-13 13:38:07
Uchwała Nr 213/435/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012. 2020-05-13 13:37:19
Uchwała Nr 212-1/434/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012 w związku z Uchwałą Nr 212/434/2012 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012. 2020-05-13 13:35:57
Uchwała Nr 212/434/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012. 2020-05-13 13:34:56
Uchwała Nr 211/433/2012 z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012 w związku z Uchwałą Nr XXIV/274/2012 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Oświęcimskiego na 2012 rok Nr XIII/151/2011 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 21 grudnia 2011 r. oraz zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012. 2020-05-13 13:34:04
Uchwała Nr 210-1/432/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012 w związku z Uchwałą Nr 210/432/2012 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012. 2020-05-13 13:32:07
Uchwała Nr 210/432/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2012. 2020-05-13 13:31:13
Uchwała Nr 209/431/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2020-05-13 13:30:23
Uchwała Nr 208/430/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych powiatu. 2020-05-13 13:27:49
Uchwała Nr 207/429/2012 z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Oświęcimiu. 2020-05-13 13:27:00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe