Dokumenty: 202

Tytuł dokumentuSortuj Data opublikowaniaSortuj
Uchwal Nr 108/128/2011 z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok. 2020-05-05 12:53:51
Uchwała Nr 1/21/2011 z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. 2020-04-29 13:19:08
Uchwała Nr 10/30/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 121/448/2009 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 22 września 2009 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości oddanych w stały zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu Oświęcimskiego. 2020-04-29 13:29:57
Uchwała Nr 100/120/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011. 2020-05-05 11:57:22
Uchwała Nr 101/121/2011 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie prowadzenia ewidencji budżetu w układzie zadaniowym. 2020-05-05 12:00:00
Uchwała Nr 102/122/2011 z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisania umowy w ramach programu "Uczenie się przez całe życie" - konkurs 2011 r. - w oparciu o program sektorowy "Leonardo da Vinci" oraz realizacji przedmiotu tej umowy. 2020-05-05 12:01:50
Uchwała Nr 103/123/2011 z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 28/48/2011 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia szczegołowej klasyfikacji przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2011 w związku z Uchwałą Rady Powiatu Nr VII/94/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku. 2020-05-05 12:03:51
Uchwała Nr 104/124/2011 z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok. Uchwała Nr 104-1/124/2011 z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011 w związku z Uchwałą Nr 104/124/2011 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011. 2020-05-05 12:07:17
Uchwała Nr 105/125/2011 z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. 2020-05-05 12:09:11
Uchwała Nr 106/126/2011 z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie zmian w Uchwale Nr 21/41/2011 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 8 marca 2011 roku w sprawie planów finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011. 2020-05-05 12:11:07
Uchwała Nr 107/127/2011 z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na 2011 rok. Uchwała Nr 107/127/2011 z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011 w związku z Uchwałą Nr 107/127/2011 Zarządu Powiatu w Oświęcimiu z dnia 11 lipca 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Oświęcimskiego na rok 2011. 2020-05-05 12:15:20
Uchwała Nr 109/129/2011 z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 51/537/2010 Zarządu Powiatu w Oświecimiu z dnia 6 kwietnia 2010 roku w sprawie ustalenia rocznej dotacji na jednego ucznia ponadgimnazjalnej szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej oraz na jednego wychowanka internatu niepublicznego. 2020-05-05 12:58:41
Uchwała Nr 11/31/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie przyjęcia darowizny od Skarbu Państwa nieruchomosci położonej w Oświęcimiu przy ul. Piłsudskiego 10 z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 2020-04-29 13:38:45
Uchwała Nr 110/130/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nuczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2020-05-05 13:01:07
Uchwała Nr 111/131/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia katogorii dróg publicznych - powiatowych, drogi znajdującej się na terenie Powiatu Wadowickiego. 2020-05-05 13:04:32
Uchwała Nr 112/132/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zatrudnienia dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach. 2020-05-05 13:06:08
Uchwała Nr 113/133/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach. 2020-05-05 13:08:32
Uchwała Nr 114/134/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkoł Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach. 2020-05-05 13:10:22
Uchwała Nr 115/135/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach. 2020-05-05 13:14:38
Uchwała Nr 116/136/2011 z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Powiatowego Zespołu Nr 11 Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Wyspiańskiego w Kętach. 2020-05-05 13:17:06

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe